masiulisVisa, ką jūs skaitysite – tėvelių žodžiai, užrašyti praėjus vos keliolikai parų po sūnaus Tito Masiulio mirties.
– Pavadinau jį Titu. Titas – tai balandis. Taikos simbolis, – sako tėvas. – Jis toks ir buvo. Ne priešgina. Mylėjo kiekvieną gamtos sutvėrimą.
Dešimties metų jau padėdavo mašiną remontuoti. Namuose – konstruodavo, klijuodavo. Jo modeliai veikdavo. Nusipirkęs kokį daiktą, išardydavo, kad suprastų, kaip viskas padaryta. Meistrai atsisakė, o jis fotoaparatą pataisė. Buvo ir elektroninį laikrodį pasidirbęs. Sakau: kam jį darai, nusipirkti galima. “Pasidaryti pačiam – įdomiau”, – atsakė.
Baigęs aštuonias klases, įstojo į Kauno politechnikumą. Studijavo civilinę ir pramonės statybą. Pats kartais nespėdavo, o draugams padėti laiko surasdavo. Nors jų daug neturėjo. Namuose buvo trys sesės. Važiuodavo su jomis į kaimą. O kaimas Titui – šventovė.
Tarnavo laivyne radistu. Pusmetį netoli Leningrado, vėliau – Sevastopolyje. Buvo jūreivių sumuštas.
– Gražius laiškus rašydavo, – guodžiasi motina. – Buvau surinkusi, surišusi juos kaspinėliu. Sunaikino. Prieštaravau, o jis: “Aš grįžau, – atsakė, – kam tau, mama, tie laiškai, jei pats grįžau”.
Audros metu, kada nebuvo galima įplaukti uostan, laive baigėsi duona, gėlas vanduo. Kapitonas atkišo Titui duonos kepimo receptą ir pasakė: “Ty litovec, ty sumeješ”.
– Dėl politikos pasiginčydavo. Aš už laisvą rinką, – aiškindavo, – tik ji išgelbės Lietuvą.
Dar 1988 vasario 16-ąją matė, kaip milicininkai mušė žmones. Piktinosi. Važiuodavom į mitingus. Baltijos kelias... Europos kelias.
– Tos nelemtos savaitės ketvirtadienį pernakt budėjom prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, – vėl įsijungia pokalbin tėvas. – Atvykom šeštadienį. Lyg ramu buvo. Titas siūlė grįžti į Kauną. Vėliau persigalvojo: “Tėte, važiuokit namo, o aš su draugais prie televizijos bokšto nulėksiu”.
– Aš tą naktį sirgau. Žiūrėjau televizorių. Klūpojau, meldžiausi. Paryčiui grįžo namiškiai. Besikalbant paskambino iš Vilniaus: sūnaus krūtinėje – šautinė žaizda. Padėtis beviltiška...
– Karste gulėjo gražus kaip karalaitis. Tik nedarykit Tito didvyriu, jis buvo be galo paprastas, – paprašė mama.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 57.

Iš prisiminimų:

Susijusios nuorodos:

 

Knygos

Abromavičius, Stanislovas. Gyvenkit laisvi ir laimingi : apie Tito Masiulio gyvenimą ir žygdarbį. - Kaunas : Naujasis lankas : V. Krivickienė, 2005. - 224 p. : iliustr.

Straipsniai

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti : [žuvusių Sausio 13-ąją V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, R. Jankausko, I. Šimulionio, T. Masiulio, V. Vaitkaus, V. Druskio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Kibirkštienė, Aldona. Gedi visas Kaunas : ["Kauno tiesos" korespondentės pasakojimas apie Sausio 13-ąją žuvusio T. Masiulio laidotuves Kaune] / užrašė M. Vepštienė // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Limantas, Arūnas. Titas Masiulis. Portretas iš atminties. - Portr. // Kauno tiesa. - 1991, saus. 31, p. 4.

Beitnaras, Vidas. Tito gimimo diena. - Iliustr. // Kauno tiesa. - 1991, vas. 12-14.

Limantas, Arūnas. Portretas iš atminties. - Portr. // Tiesa. - 1991, vas. 8.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Tautkuvienė, Ligija. Mūsų džiaugsme, mūsų liūdesy. - Portr. // Lietuvos aidas. - 1991, kovo 29, p. 2.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Kujelytė, Laima, Krivickienė, Vitalija, Vaitkutė, Audronė. Keturios akimirkos su Titu Masiuliu Amžinybės akivaizdoje. - Iliustr. // Kauno laikas. - 1992, saus. 12, p. 3.

Vaitkutė A. Titas: kančia ir atmintis. - Iliustr. // Kauno laikas. - 1993, spal. 26, p. 1.

Išimčių niekam nėra : Sausio tryliktoji: 1991-ieji - 1995-tieji : [Sausio 13-osios aukų artimųjų pasisakymai / užrašė] Edita Taraškevičiūtė. - Aut.: Aušra Maciulevičienė, Vincė Gerbutavičienė, Regina Kanapinskienė, Vitalija Krivickienė // Panevėžio balsas. - 1995, saus. 13, p. 1.

Likimą lėmė Lietuva : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusiųjų artimųjų prisiminimai] / parengė Aušrinė Baronaitė. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Milda Druskienė, Vincė Gerbutavičienė, Antanas Gerbutavičius, Bronius Jankauskas, Vanda Juknevičienė, Genovaitė Kavoliukienė, Aušra Maciulevičienė, Ona Povilaitienė, Vitalija Krivickienė, Robertas Vaitkus. // Veidas. - 1996, Nr. 2, p. 14-16.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Skučaitė, Virginija. Sniegena sausio naktį : tragiškų įvykių dalyviai prisimenami tik kaip dekoracijos? : [apie žuvusį kaunietį T. Masiulį, šiandienines Sausio 13-osios įvykių dalyvių problemas, jų atsiminimus]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2000, saus. 13, p. 3.

Ganusauskas, Edmundas.Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Tito Masiulio g. - Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. - Kaunas, 2001. - P. 105

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Masiulienė-Krivickienė, Vitalija. Mūsų džiaugsme, mūsų liūdesy... : [motinos mintys apie žuvusį sūnų]. - Portr. // Varpo gausmas. - 2002, vasaris, p. 6.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija.Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Žeižienė, Elvyra. Titas linkėjo gyventi. - Iliustr. // Tremtinys. - 2002, saus. 10, p. 1, 5.

Žeižienė, Elvyra. Padovanojęs mums laisvę : [T. Masiulio 40-mečiui]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2002, vas. 6, p. 1, 6.

Adomaitis, Gediminas.Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Budvytienė, Giedrė, Valevičienė, Daiva. Netektis meilės nesunaikina : tragiškos sausio nakties lemtį patyrusių šeimų ilgesio pinigais atpirkti neįmanoma : [apie 1991 m. sausio 13-ąją žuvusių laisvės gynėjų L. Asanavičiūtės ir T. Masiulio artimųjų gyvenimą]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, saus. 18, p. 11, 12.

Įamžintas laisvės gynėjo T. Masiulio atminimas : [apie paminklo atidengimo Kauno P. Vileišio vidurinės mokyklos kieme iškilmes]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2005, gruod. 7, p. 1.

Kibirkštienė, Aldona. Mokyklos kieme - paminklas Titui Masiuliui : [apie paminklo T. Masiulio atminimui atidengimo Kauno P. Vileišio vidurinės mokyklos kieme iškilmes] // Kauno diena. - 2005, gruod. 3, p. 9.

Pukalskaitė, Romualda. Naujos mūsų kraštiečio rašytojo knygos / Romualda Suslavičienė // Atspindžiai. - 2005, gruod. 30, priedas "Kultūros priemenė", p. 35.
Kaišiadorių kraštietis S. Abromavičius išleido knygą apie 1991 m. sausio 13-ąją prie Vilniaus televizijos bokšto žuvusį kaunietį Titą Masiulį.

Skliutaitė, Iveta.Įamžintas T. Masiulio atminimas / Iveta Skliutaitė. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2005, gruod. 3, p. 2.
Petro Vileišio mokyklos kiemelyje atidengtas paminklas.

Abromavičius, Stanislovas. Palinkėjo gyventi laisviems ir laimingiems : [apie knygą “Gyvenkit laisvi ir laimingi”, skirtą 1991-ųjų sausio 13 d. žuvusio kauniečio T. Masiulio atminimui]. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - 2006, saus. 13, p. 5.

Abromavičius, Stanislovas.Rašytojo padėka / Stanislovas Abromavičius // Naujoji politika. - 2006, Nr. 38 (sausis), p. 1.
Apie S. Abromavičiaus knygą, skirtą Tito Masiulio, žuvusio Sausio 13-osios įvykių metu, biografijai.

Gyvenkite laisvi ir laimingi : [S. Abromavičiaus knyga “Gyvenkit laisvi ir laimingi” apie 1991-ųjų sausio 13 d. žuvusio kauniečio T. Masiulio gyvenimą]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2006, saus. 13, p. 9.

Knyga - paminklas didvyriui : [apie V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje pristatytą S. Abromavičiaus knygą “Gyvenkit laisvi ir laimingi” skirtą Tito Masiulio atminimui]. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2006, saus. 12, p. 8.

Savičiūnaitė, Vida. Metinėms - patriotiškas leidinys : [S. Abromavičiaus knyga “Gyvenkit laisvi ir laimingi” apie 1991-ųjų sausio 13 dieną žuvusio kauniečio T. Masiulio gyvenimą]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, saus. 6, p. 17.

Stankevičienė, Daiva.Laisvės kaina / Daiva Stankevičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - 2006, Nr. 1, p. 36.
Sueiga "Laisvės kaina" Kauno V. Kudirkos VB "Berželio" filiale, pristatyta S. Abromavičiaus knyga “Gyvenkit laisvi ir laimingi” apie 1991-ųjų sausio 13 dieną žuvusio kauniečio T. Masiulio gyvenimą.

Šaukėnaitė, Asta. Apie gyvenimą ir žygdarbį : [apie S. Abromavičiaus knygą “Gyvenkit laisvi ir laimingi”, skirtą 1991-ųjų sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto žuvusio T. Masiulio atminimui]. - Iliustr. // Tremtinys. - 2006, bal. 6, p. 5.

Svirbutavičiūtė, Aldona. Titas balandis, kuris vėl skrenda : [apie T. Masiulį, žuvusį sausio 13-ąją bei E. Kučinskienę, jo vardu pavadinusią savo sūnelį]. - Portr., iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, saus. 13, p. 5, 10.

Mickuvienė, Irena. Prie Tito kapo / Irena Mickuvienė // Naujos tėviškės žinios (Kauno r.). - 2010, saus. 15, p. 4.
Apie Sausio 13-ajai skirtą žvakelių akciją Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje bei prie laisvės gynėjo T. Masiulio kapo Petrašiūnuose surengtą lietuvių kalbos pamoką.

Abromavičius, Stanislovas. Sausio 13-osios didvyris / Stanislovas Abromavičius. - Iliustr. // Tremtinys. - 2011, saus. 14, p. 1, 6; Draugas. Mokslas, menas, literatūra. - 2011, saus. 15, p. 2.
Apie 1991-ųjų sausio 13 d. prie Vilniaus televizijos bokšto žuvusio T. Masiulio asmenybę, jo atminimo įamžinimą.

Prialgauskienė, Giedrė. Perkratykime savo sąžines / Giedrė Prialgauskienė. - Iliustr. - (Lietuva) // Respublika. - 2011, saus. 15, p. 5.
Pateikta Lietuvos laisvės gynėjo T. Masiulio, žuvusio 1991 m. sausio 13 d., sesers G. Prialgauskienės kalba, pasakyta iškilmingame minėjime Seime "Mūšis už Tautų laisvę".

Prialgauskienė, Giedrė. Tiesa kėlė eiti ir ginti tai, kas svarbiausia / Giedrė Prialgauskienė // XXI amžius. - 2011, saus. 19, p. 5.
Lietuvos laisvės gynėjo T. Masiulio sesers kalba, pasakyta Seime Sausio 13-osios iškilmingame minėjime "Mūšis už Tautų laisvę".

Prialgauskienė, Giedrė. Žuvusiojo sesuo ragina perkratyti sąžinę / Giedrė Prialgauskienė. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 14, p. 3.
Prie Televizijos bokšto žuvusio kauniečio T. Masiulio sesers G. Prialgauskienės kalba per Sausio 13-osios minėjimą Seime.

Skučaitė, Virginija. T. Masiulio mama: tikiu, kad mes atsitiesime / Virginija Skučaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2011, saus. 13, p. 4-5; Vilniaus diena. - 2011, saus. 13, p. 1-2.
Apie kauniečio T. Masiulio, žuvusio Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto Vilniuje, šeimos narių išgyvenimus, prisimenant to meto įvykius.

Abromavičius, Stanislovas. Tremtinių vaikaitis / Stanislovas Abromavičius. - Portr. // Tremtinys. - 2012, vas. 3, p. 5.
Apie 1991 m. sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto žuvusį T. Masiulį, jo senelių tremties istoriją.