2006 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB), atsiliepdama į Laisvės gynimo 15-ųjų metinių komisijos kvietimą paminėti Lietuvai lemtingą istorinį įvykį – Sausio 13-ąją, kai taikiu tautos pasipriešinimu buvo apginta mūsų valstybės Laisvė ir Nepriklausomybė, pradėjo kurti interneto svetainę „Sausio 13-oji tautos atmintyje“. Mūsų tikslas – sukaupti ir perduoti ateinančioms kartoms dar gyvus tų laikų liudininkų pasakojimus, parodyti šių įvykių įtaką šalies raidai bei pilietiškumo ir patriotizmo formavimuisi.