Pateikiamos Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje saugomos Sausio įvykių liudytojų užpildytos Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų parengtos anketos. Dėkojame skyriaus vedėjai Nijolei Šulgienei už suteiktą galimybę publikuoti šiuos dokumentus.