Lietuvos valstybės naujajame archyve (LVNA) yra saugomi 1991 m. sausio įvykių liudytojų prisiminimai, eilėraščiai, nuotraukos (chronologinės ribos 1991–1997 m.). Juos archyvui 1994 m. perdavė buvęs Spaudos departamento direktoriaus pavaduotojas Antanas Rybelis. Šie dokumentai buvo panaudoti rengiant knygas “Lietuva. 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai” ir “Lietuva. 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai. Papildymai”, kurias 1991 m. išleido Spaudos departamentas. Tačiau nemaža dalis jų dar niekur nebuvo skelbti. Elektroninio leidinio “Laisvė15” rengėjai, LVNA sutikus, šiuos dokumentus, taip pat ir nuotraukas, pateikia internete. Kad būtų išlaikytas dokumentų autentiškumas, tekstų beveik neredagavome.

Dėkojame LVNA direktorei Irenai Kasciuškevičiūtei ir vyriausiajai archyvistei Auksei Aurelei Užkurnienei už suteiktą galimybę pasinaudoti medžiaga.

 

Pateikiamas Auksės Užkurnienės straipsnis "Knygos "Lietuva. 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai" rengimo dokumentai. Fondo apžvalga", publikuotas "Lietuvos archyvai", 1998, Nr. 10, p. 57.

Tragiški 1991 metų sausio mėnesio įvykiai sukrėtė Lietuvos žmones. 1991 m. sausio 13-osios naktis žuvusiųjų prie Vilniaus televizijos bokšto krauju įrašyta į Lietuvos istoriją, 1991 01 14 įvykių liudytojai Juozapas Paulius ir Vladas Remeika Vilniuje, Vrublevskio gt, Nr.6, tuometiniame Spaudos departamente, papasakojo apie TV bokšto puolimą Spaudos departamento bei tame pastate įsikūrusio Lietuvos vaikų fondo darbuotojams, tarp kurių buvo Spaudos departamento leidybos centro direktorius Vytautas Vasiliūnas, Lietuvos vaikų fondo prezidentas Juozas Nekrošius, žurnalistas Danielius Mickevičius.

Kilo mintis įamžinti įvykių dalyvių liudijimus.

Per Lietuvos radiją buvo kreiptasi į Lietuvos žmones, kviečiant duoti parodymus: pasidalinti savo įspūdžiais, liudijimais, pasakojimais, nuotraukomis. Į Spaudos departamentą ėmė plūsti laiškai. Į kreipimąsi atsiliepė apie 570 asmenų, iš jų 19 – fotografų.

Leidybos grupė, dirbusi Spaudos departamente, kaupė gaunamą medžiagą ir 1991 m. išleido 316 puslapių dokumentinę knygą “Lietuva. 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai”, kurioje pateikti įvykių liudytojų atsiminimai (dažniausiai – jų fragmentai), nuotraukos, oficialūs dokumentai, įvykių kronika.
Knygą parengus spaudai buvo gauta labai daug naujų dokumentų. Dalis jų buvo publikuota tais pačiais 1991 m. parengtame ir išleistame 80 puslapių leidinyje “Lietuva. 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai. Papildymai”.

Knygos rengimo nesutvarkytus dokumentus – 459 liudytojų atsiminimus bei 19 fotografų nuotraukas – 1994 01 06 buvęs Spaudos departamento direktoriaus pavaduotojas Antanas Rybelis perdavė nuolatiniam saugojimui į Lietuvos valstybės naująjį archyvą (toliau LVNA).

Dokumentų rinkinį 1996 metais savo atsiminimais papildė Nikita Cvetkovas, 1991 m. sausio mėnesį saugojęs Lietuvos pasiuntinybę Maskvoje.

1997 11 10 knygos rengimo dokumentais (įvadu, eilėraščiais, laišku, nuotraukomis ir kt) bei savo prisiminimais apie jos parengimo spaudai aplinkybes fondą papildė vienas iš leidinio sudarytojų ir organizatorių poetas Juozas Nekrošius.

1997 11 28 savo prisiminimais apie knygos leidimą bei vienu dokumentu iš užgrobtos televizijos rinkinį papildė žurnalistas Antanas Šimkūnas.

Tarp dokumentų yra žinomų visuomenės veikėjų Irenos Aleksaitės, Jūros Baužytės, Jadvygos Bieliauskienės, Vygando Čapliko, Vytauto Girdzijausko, Vytauto Jakelaičio, Rimanto Skeivio, ZofijosVainilaitienės, Juozo Zujaus ir kitų liudijimai, taip pat žinomų fotografų Marijono Baranausko, Česlovo Montvilos, Aleksandro Ostašenkovo, Juliaus Vaicekausko ir kitų nuotraukos. Yra nepublikuotų dokumentų: įvykių liudijimų, laiškų, schemų, eilėraščių, nuotraukų. Dokumentų chronologinės ribos – 1991–1997 m.

Sudarytas gautų dokumentų 1-as apyrašas. Jame įrašyta 55 (penkiasdešimt penkios) bylos, kurių antraštės yra anotuotos, yra bylų vidaus apyrašai. Dokumentai bylose sisteminti autorių pavardžių abėcėlės tvarka.

Knygų “Lietuva. 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai” ir “Lietuva. 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai. Papildymai” rengimo dokumentai yra saugomi Lietuvos valstybės naujajame archyve ir sudaro atskirą archyvinį fondą Nr.9, yra prieinami tyrinėtojams.