Pateikiami savanorių, žmonių, 1991 m. sausio 13 d. naktį gynusių Televizijos bokštą, liudijimai, įvykį aprašančių straipsnių sąrašas, nuotraukos.