Pateikiami Lietuvos valstybės naujajame archyve ir Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje saugomi 1991 m. sausio įvykių liudytojų prisiminimai, eilėraščiai, nuotraukos ir kiti dokumentai.