Nacionalinė biblioteka 1991 m. sausį atsidūrė pačiame įvykių centre. Tuo metu bibliotekoje buvo įkurta laikinoji ligoninė, kurioje medikų komandos buvo pasiruošusios prireikus padėti sužeistiesiems. Bibliotekos patalpose įsikūrę savanoriai, šauliai budėjo prie strategiškai svarbių langų, išeinančių į Parlamento pusę. Bibliotekos durys buvo atviros sušalusiems ir pavargusiems žmonėms. Istorinio apsisprendimo akivaizdoje Nacionalinė biblioteka tapo pilietiškumo pavyzdžiu, kurio suaktualinimas prisidės prie pilietinio visuomenės ugdymo, tautos politinio ir kultūrinio tapatumo išlaikymo, itin aktualaus šių dienų pasaulinių geopolitinių pokyčių kontekste.

 

Sausio 13-osios atminimo įamžinimas Nacionalinės bibliotekos rengtose parodose

Paroda „Mūsų skausmas, pergalė ir amžina atmintis“ Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje 1996 m. sausio 13 d.

1996 metais, minint sausio 13-osios penktąsias metines, Lietuvos nacionalinės bibliotekos parodų galerijoje ir salėje parengta paroda „Mūsų skausmas, pergalė ir amžina atmintis“. Gausią dokumentinę medžiagą įtaigiai iliustravo ELTOS fotografijos – daugelio Lietuvos menininkų darbai. Parodos stenduose buvo eksponuoti autentiški dokumentai, paskolinti iš LR Seimo archyvo, asmeninių tuometinio Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko prof. V. Landsbergio ir tuometinio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko dr. J. Tumelio archyvų. Buvo atkurta tų dienų pasaulio reakcija į Sausio įvykius: eksponuoti išsamūs užsienio periodikos straipsniai, ištisi Lietuvos žurnalų, laikraščių, specialių leidinių rinkiniai. Atskirame stende – Nacionalinės bibliotekos darbuotojo R. Ginaičio fotoparoda „Nacionalinė biblioteka 1991 m. Sausyje“. Tų dienų skausmas atsispindėjo parodos eksponatuose ir įsirėžė ją žiūrėjusių atmintin.

Parodos atidaryme kalbėjo LR Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas, Nacionalinės bibliotekos direktorius V. Bulavas, dr. J. Tumelis.

Parodą rengė Nacionalinės bibliotekos parodų rengimo grupė ir dailininkai J. Zovė ir K. Šapoka.

Nuotraukos:

Reportažas:

 

Paroda „Mūsų skausmas, pergalė ir amžina atmintis“ Estijos nacionalinėje bibliotekoje 1996 m. vasario 16 d.

Estijos nacionalinėje bibliotekoje Taline 1996 m. vasario 16 d. atidaryta Lietuvos nacionalinės bibliotekos ir ELTOS paroda „Mūsų skausmas, pergalė ir amžina atmintis (Tragiški 1991 m. Sausio įvykiai Lietuvoje“). Ekspozicijoje – Sausio dienų periodinė spauda, leidiniai, dokumentai, fotografijos, poezijos, dailės ir muzikos kūriniai, skirti laisvės gynėjų atminimui. Iškilmingas parodos atidarymas prasidėjo dokumentinio videofilmo „Sausio 13-oji. Kronika“ peržiūra. Kalbėjo Lietuvos Respublikos ambasadorė Estijos Respublikoje H. Kobeckaitė ir Estijos nacionalinės bibliotekos direktorė I. Eanmaa. Atidarymo programą pratęsė maestro Virgilijus Noreika.

Parodą rengė N. Juchnevičiūtė, S. Kuliešienė ir J. Zovė.

Nuotraukos:

Fotografijos iš asmeninio S. Kuliešienės archyvo

 

Viliaus Jasinevičiaus fotoparoda „1991 m. sausis Lietuvos širdyje“ Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje 2001 m. sausio 13 d.

2001 m. sausio 11 d. Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje įvyko pirmasis Valstybinės Sausio 13-osios dešimtmečio paminėjimo programos renginys – Viliaus Jasinevičiaus fotoparodos „1991 m. sausis Lietuvos širdyje“ atidarymas. Parodos atidarymo iškilmėse kalbėjo Sausio 13-osios dešimtmečio paminėjimo komisijos pirmininkas prof. V. Landsbergis, kino kritikas S. Valiulis, Nacionalinės bibliotekos direktorius V. Bulavas ir parodos autorius V. Jasinevičius. Atidaryme dalyvavo daug Nepriklausomybės Akto signatarų, užsienio valstybių diplomatinių misijų Lietuvoje atstovų, kultūrinės bendruomenės žmonių. Susikaupimo ir rimties suteikė J. S. Bacho kūriniai, griežiami smuikininko L. Valicko.

Nuotraukos:

Fotografijos iš asmeninio V. Jasinevičiaus archyvo