Dvylika žuvusiųjų per tragiškus Sausio 13-osios įvykius 1991 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu apdovanoti I-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, 1991 m. vasario 18 d. nutarimu I-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotas prie Televizijos bokšto sužeistas, vasario 18 d. nuo šautinių žaizdų ligoninėje miręs Vytautas Koncevičius.