2006 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB), atsiliepdama į Laisvės gynimo 15-ųjų metinių komisijos kvietimą paminėti Lietuvai lemtingą istorinį įvykį – Sausio 13-ąją, kai taikiu tautos pasipriešinimu buvo apginta mūsų valstybės Laisvė ir Nepriklausomybė, pradėjo kurti interneto svetainę „Sausio 13-oji tautos atmintyje“. Mūsų tikslas – sukaupti ir perduoti ateinančioms kartoms dar gyvus tų laikų liudininkų pasakojimus, parodyti šių įvykių įtaką šalies raidai bei pilietiškumo ir patriotizmo formavimuisi.

Darbo grupė kreipėsi į Lietuvos gyventojus, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, įstaigų ir valdymo institucijų atstovus, įvairias atminties organizacijas prašydama pateikti jų saugomą vaizdinę ar dokumentinę medžiagą, atspindinčią 1991 m. sausio įvykius. Didelį dėmesį skyrėme ir skiriame minėtų įvykių liudininkų prisiminimams – skelbtiems ir ypač neskelbtiems. Iš pradžių svetainėje buvo pateikiama medžiaga, surinkta iš dokumentinių spaudinių, knygų, kuriose publikuojami liudininkų prisiminimai. Vėliau papildyta Sausio įvykių liudytojų užpildytomis anketomis, kurias parengė Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetai (saugomos Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje), Lietuvos valstybės naujajame archyve saugomais 1991 m. sausio įvykių liudytojų prisiminimais, eilėraščiais, nuotraukomis (chronologinės ribos 1991–1997 m.). Svetainėje publikuojami išsamūs straipsnių apie Sausio-13ąją, Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginių bibliografiniai sąrašai (teminiai sąrašai skiltyse „Lietuva budi“ ir „Žuvę už Lietuvos laisvę“), pateikiamas knygų, garso ir vaizdo įrašų bibliografinis sąrašas, taip pat eilėraščių, skirtų Sausio 13-ajai, sąrašas, LNB parengta virtuali paroda „Sausio 13-oji ir Nacionalinė biblioteka“.

Pateikdami medžiagą iš spaudinių, nurodome šaltinius. Gautų autentiškų liudininkų prisiminimų neredaguojame, necenzūruojame ir už jų turinį neatsakome.

Maloniai kviečiame visus prisidėti kuriant svetainę: siųsti prisiminimus, nuotraukas, vaikų piešinius bei rašinius, eilėraščius, informaciją, kaip Laisvės gynėjų diena minima Jūsų miestuose ar miesteliuose. Tikimės, kad ateis diena, kai Lietuvos jaunimui šis leidinys taps vertinga virtualia ekskursija į dar tokią netolimą praeitį, padėjusią išsaugoti mūsų Nepriklausomybę.

Naudojant svetainėje publikuotą medžiagą būtinas svetainės rengėjų sutikimas bei nuoroda į svetainę.