Pateikiami Spaudos rūmų darbuotojų, žmonių, mačiusių, kaip 1991 m. sausio 11 d. 12 val. SSRS kariuomenė užgrobė Spaudos rūmus, liudijimai, įvykį aprašančių straipsnių sąrašas, nuotraukos.