Siekdama tikslo surinkti ir perkėlus į elektronines laikmenas padaryti per internetą prieinamą plačiai visuomenei svarbią Lietuvai istorinę medžiagą, interneto svetainės kūrybinė grupė prašo Lietuvos gyventojų, bendruomenės, visuomeninių organizacijų, įstaigų ir valdymo institucijų atstovų, įvairių atminties organizacijų pateikti jų turimą vaizdinę ar dokumentinę medžiagą, atspindinčią 1991 m. sausio įvykius. Prašome kolegų – šalies bibliotekų pateikti bibliografinius sąrašus apie 1991 m. sausio įvykių ir vėlesnio jų atminties įamžinimo atspindėjimą vietos spaudoje.

Medžiagą prašome siųsti paštu, faksu arba elektroniniu paštu nurodytais adresais.

Kartu su medžiaga prašome atsiųsti užpildytą siuntėjo anketą.

Publikuojant interneto svetainėje originalius dokumentus, bus nurodomas šaltinis.

Siuntėjams pageidaujant, originali medžiaga padarius jos skaitmenines kopijas bus grąžinta.

Gautų autentiškų liudininkų prisiminimų neredaguojame, necenzūruojame ir už jų turinį neatsakome. Tačiau kūrybinė grupė pasilieka teisę nepublikuoti tekstų ar jų fragmentų, kurie yra vulgarūs, grasinamo turinio, skatinantys smurtą, tautinę, rasinę, religinę ar kitokią neapykantą.

Siuntėjo anketose nurodytus liudininkų asmens duomenis kūrybinė grupė gali naudoti tik vadovaudamasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.