Ablėnaitė, Lilijana. Loretai / Lilijana Ablėnaitė // Baltoji vilkė. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - P. 169.

Adomaitytė, Elena Romana. Sausio 13-oji / Elena Romana Adomaitytė // XXI amžius. - 2006, saus. 13, priedas „Už laisvę“, p. 5.

Aleknienė, Antanina. Mirtis už Tėvynę / Antanina Aleknienė // Mūsų Ignalina. - 2007, saus. 12, p. 5.

Aleksandravičiūtė R. Sausio 13-ąją : [Loretai Asanavičiūtei skirtas eilėraštis] / R. Aleksandravičiūtė // Alytaus naujienos. - 1992, saus. 11.

Aleksandravičiūtė R. Žuvusiems atminti / R. Aleksandravičiūtė // Kregždutė. - 1994, saus. 12-18, p. 1; Šviesa. - 1999, Nr. 15, p. 2.

Aleksiūnienė, Ona. Sausio 13-oji / Ona Aleksiūnienė // Trakiečių rūpesčiai. - 1994, saus. 15.

Almanienė, Julija. Lietuvai / Julija Almanienė // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 3.

Andrijauskienė, Danutė. Tas ėjimas - nuo lopšio lig karsto… ; Už vartų… ; Sausio 13-ąją ; Ateik, atplazdėk, atskrisk… / Danutė Andrijauskienė. - Portr. // Ten, sidabro vingy. - [T. 8] (2007), p. 30-32.

Andriuškevičius, Juozas. Kai tolsta siaubas / Juozas Andriuškevičius // Suvalkietis. - 2006, saus. 12, p. 1.

Ardzijauskas J. Auka / J. Ardzijauskas // Suvalkietis. - 1993, Nr. 6, p. 1.

Armonienė, Aldona. Žodžiai kritusiems už Laisvę / Aldona Armonienė // Kaišiadorių aidai. - 2001, saus. 12, p. 2.

Arvazas, Stasys. Kelionė vidurnaktį / Stasys Arvazas // Sidabrė. - 1991, saus. 23, p. 1.

Baliukonytė O. Į tautą kyla jos rauda šviesi… / O. Baliukonytė // Zarasų kraštas. - 1992, saus. 11, p. 1.

Baltušnikaitė, Veronika Živilė. Balta auka ; Sausio 13-oji / Živilė Baltė-Baltušnikaitė // Gintaro gimtinė. - 2011, saus. 1-31, p. 4.

Baltušnikaitė, Veronika Živilė. Lelijos Sausio 13-ajai ; Kovo 11-oji ; Žiema ; Palaiminti ; Kelionė / Veronika Živilė Baltušnikaitė. - Portr. // Ten, sidabro vingy. - [T. 8] (2007), p. 35-37.

Baniulaitis, Alfonsas. Loreta, saule Lietuvos… / Alfonsas Baniulaitis // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 12, p. 7.

Baniulaitis, Alfonsas. Lietuvos laisvė - trys milijonai laisvių : Loreta Asanavičiūtė - Laisvės ugnies vaidilutė / Alfonsas Baniulis. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 12, p. 7.
Apie trylikos Laisvės gynėjų žūties 1991 m. sausio 13 d. dvasinę prasmę, autoriaus siūlymą pastatyti Laisvės arką; pateikiamas eilėraštis, skirtas L. Asanavičiūtei.

Bernotas, Romas. Atsikąskit lietuviškos duonos : skiriu visiems 1991 metų sausio įvykių dalyviams / Romas Bernotas // Gintaro gimtinė. - 2011, saus. 1-31, p. 4.

Bivainytė-Makšimienė, Kazimiera Aldona. Auka Sausio 13-ajai / Kazimiera Aldona Bivainytė-Makšimienė // Lietuvos aidas. - 2004, saus. 12, p. 14.

Blėkienė, Danutė. Žodis - lyg priesaika ; Mūsų laisvės pavasaris ; Išėjusiems Laisvės apgint širdimi ; Mes - Lietuvos kudirkiečiai : (1989 m. Vasario 16-jai Kaune atminti) : (1990 m. Kovo 11-ajai atminti) : (1991 m. Sausio 13-jai atminti) / Danutė Blėkienė. - Iliustr. // Varpas. - 2011, Nr.43, p. 213-214.

Brazaitytė-Pidkova, Domicelė. Už laisvę / Domicelė Brazaitytė-Pidkova. - Iliustr. // Kregždutė. - 2009, Nr. 1, p. 1.

Brazdžionis, Bernardas. Žvarbių žiemos speigų ir vėtrų nepabūgęs… / Bernardas Brazdžionis // Zarasų kraštas. - 2000, saus. 11, p. 1.

Brokevičienė, Janina. Sausio 13-ąją / Janina Brokevičienė // Kėdainių garsas. - 1999, saus. 12, p. 2.

Budaitė-Stunžėnienė, Zuzana. Desantininkai. 1991 sausis : Desantininkai… ; Pakraupsta kryžiai… ; Tik geležim… ; Prakeikimu lapoja… / Zuzana Stunžėnienė // XXI amžius. - 2011, saus. 12, p. 1.

Budrevičienė, Janina. Lietuva - rūtų šalelė / Janina Budrevičienė // Tauragiškių balsas. - 2005, saus. 13, p. 2.

Bujokas, Ignas. 1991 m. sausio 13 d. kruvinasis sekmadienis / Ignas Bujokas // Širdies kraštelį atskleidus. - Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2004. - P. 65.

Buragas, Vladas. Sausio 13-oji / Vladas Buragas // Ten, sidabro vingy. - [T. 4/5] (2003/04), p. 128.

Cibienė, Janina. Šventoji žeme! / Janina Cibienė // Anykšta. - 1991, vas. 2, p. 2.

Černikytė-Bosienė, Aistė. Tą naktį Lietuva ; Vasara ; Savas kampelis ; Debesėlis ; Kalėdinė eglutė : (1991 m. sausio 13 d.) / Aistė Černikytė-Bosienė. - Portr. // Minčių ruduo. - Šiauliai : Saulės delta, 2012. - P. 88-92.

Dagys A. Sausio 13-oji / A. Dagys // Šviesa. - 2003, Nr. 1, p. 3.

Dainius, Romas. Kovojusi ir verkusi daina / Romas Dainius // Mūsų žodis. - 1996, saus.13.

Dainius, Romas. Nesugrįžo namolio / Romas Dainius // Mūsų žodis. - 2000, saus.12.

Dambrauskaitė, Daiva. Tryliktoji per amžius / Daiva Dambrauskaitė // Vienybė. - 1993, saus. 13 p. 1.

Danisevičiūtė A. Ar girdite mane?... / A. Danisevičiūtė // Šviesa. - 1991, saus. 17.

Dapkienė, Janina. Kruvinoji banga / Janina Dapkienė // Sidabrė. - 1991, vas. 2, p. 3.

Dapkutė-Pukėnienė, Antanina. Lapkritys ; Pegaso žvakių spindesy… ; Verkianti motina ; Erškėčiuota naktie… ; Gūžiasi žingsniai… ; Ant švytinčio lauko… ; Alkakalniuos laužai dar plaikstos… : Sausio 13-osios aukoms atminti / Antanina Dapkutė-Pukėnienė. - Portr. // Ten, sidabro vingy. - [T. 8] (2007), p. 60-61.

Daukšienė S. Tą tryliktą sausio / S. Daukšienė // Zarasų kraštas. - 1993, saus. 12, p. 1.

Degutis A. 1991 metų Sausio 13-ajai atminti / A. Degutis // Sūduva. - 1991, saus. 18.

Dicevičius, Vaclovas. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : eilės, parašytos naktį iš sausio 12-os į 13 d. 1991 m. / Vaclovas Dicevičius. - Iliustr. // Žeimenos krantai. - 2008, saus. 12, p. 1.

Dikčiuvienė, Veronika. Data kruvina / Veronika Dičkuvienė // Anykšta. - 1991, vas. 2, p. 1.

Diliautas, Bronius. Kraujuojantis sekmadienis / Bronius Diliautas // Mūsų žodis. - 1991, geg.15.

Diliautas, Bronius. Laisvę Lietuvai / Bronius Diliautas // Mūsų žodis. - 1991, geg.15.

Dovydaitienė E. Eilėraštis : skiriu Sausio 13-osios didvyrių, kritusių kovoje už Lietuvos laisvę atminimui / E. Dovydaitienė // Šviesa. - 1992, saus. 11.

Drabavičius, Ričardas Juozas. Laimės, laisvės dainius / Ričardas Juozas Drabavičius // Naujienos. - 2009, saus. 13, p. 1.

Drūtienė, Kazimira. Šiandien jau vienuolika / Kazimira Drūtienė // Elektrėnų kronika. - 2002, saus. 11-17, p. 1.

Eimontaitė-Almanienė, R. Laisvei / R. Eimontaitė-Almanienė // Vienybė. - 1996, saus. 13, p. 1.

Gadeikytė, Teklė. Vėlinių vakaras prie Loretos kapo / Teklė Gadeikytė // Mūsų žodis. - 1992, gruod. 23.

Gaižauskaitė, Zita. Lietuva. Juragiai / Zita Gaižauskaitė. - Portr. // Skausmas ir viltis. - Kaunas : [Adaksita], 2002. - P. 62.

Genys, Artūras. Išgyvenau keturiasdešimt aštuonerius… ; Gimtinė ; Sausio 13-oji. Išcentruoto veikimo kulka ; Ieškojimas ; Apie raudoną spalvą ; Pašnekesys su žydinčia obelim ; Pandėlio skveras ; Raudoni bateliai ; Iela ; Laiškas broliui ; Kūčių vakarą ; Laisvamanis ; Reqiem. Juodasis svečias ; Mirties nuojauta : Vidui : Rasai : Inesei : Mamai : R. / Artūras Genys // Prie Nemunėlio. - 2013, Nr. 1, p. 28-31.

Girdenytė D. 1991 metų sausis : Nerimas ; Meldžiame ; Mes gyvi / D. Girdenytė. - Iliustr. // Klaipėda. - 1992, saus. 11, p. 5.

Girdžiūnas, Valis. Nebegrįšiu / Valis Girdžiūnas // Skuodas. - 2005, geg. 6.

Grigaliūnaitė, Genutė. Neverk, žemele Lietuvos… / Genutė Grigaliūnaitė // Kaišiadorių aidai. - 2013, saus. 11, p. 1.

Grigas, Robertas. 1991 m. sausio tryliktoji / Rasūnas // Pensininkas. - 2013, sausis-vasaris, p. 3.

Grigas, Robertas. Sausio 13-osios dovana / Rasūnas // Pensininkas. - 2012, sausis-vasaris, p. 6.

Grigonienė M. Sunkūs batai, šalmai metaliniai… / M. Grigonienė // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 31, p. 1.

Grušys, Juozas. Sausio tryliktoji / Juozas Grušys-Žilvinis. - Portr. // Ten, sidabro vingy. - [T. 8] (2007), p. 78.

Gumbrevičienė R. Laiškas Rimantui : žuvusiam Sausio 13-ąją / R. Gumbrevičienė // Sūduva. - 1991, vas. 13.

Gutauskas, Leonardas. Sausio 13-oji / Leonardas Gutauskas // Urbo kalnas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010. - P. 246.

Iešmantas, Gintautas. Vilnius. 1991 metų sausis / Gintautas Iešmantas // Ugnies šokis. - Vilnius : Žuvėdra, 2007. - P. 220-223.

Inapaitė, Renata. Tą naktį Lietuva raudojo / Renata Inapaitė // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 30, p. 3.

Jančauskaitė, Edita. Negaliu tylėti / Edita Jančauskaitė. - Iliustr. // Vienybė. - 1991, saus. 31, p. 3.

Janušaitienė, Elena. Laukimo laukas / Elena Janušaitienė // Klaipėda. - 1995, saus. 13, p. 1; XXI amžius. - 2006, saus. 13, priedas „Už laisvę“, p. 5.

Janušienė, Juzefa. Laisvės sparnai ; Jų tūkstančiai / Juzefa Janušienė // Vienybė. - 1998, saus. 13, p. 1.

Januškevičienė V. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena / V. Januškevičienė // Alytaus naujienos. - 1994, saus. 13.

Jocys, Alfonsas. Sukruvintas Vilniau! / Alfonsas Jocys // Ieškojau nesamos žvaigždės. - Kaunas : [Dakra], 2006. - P. 79.

Jonkus, Juozas. Tau, Lietuva / Juozas Jonkus // Sidabrė. - 1991, vas. 2, p. 3.

Jovaišienė, Danutė. Sausio tryliktoji / Danutė Jovaišienė // Alytaus naujienos. - 1993, saus. 13.

Juodkienė, Liudgarda. Sausio 13 naktį / Liudgarda Juodkienė // Utenis. - 1994, saus. 13.

Jurgelienė, Ona. Lietuvos valstybei / Ona Jurgelienė. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1997, saus. 17.

Juodzevičius, Stasys. Sausio tryliktoji / Stasys Juodzevičius // Galvė. - 1991, bal. 30, p. 3.

Jų buvo 13 // 2001 metų Šakių kalendorius. - Šakiai, 2001, P. 24.

Kabašinskas, Tomas. Laisvė / Tomas Kabašinskas // Elektrėnų žinios. - 2003, saus. 17, p. 1.

Kajutienė, Regina. Sausio 13-oji / Regina Kajutienė // Trimitas. - 2003, Nr.1, p. 25.

Karaliūnaitė, Violeta. Sausio 13-ajai / Violeta Karaliūnaitė // Anykšta. - 1994, saus. 12, p. 1.

Karaznevičienė, Regina. Lietuvos šiluos ; Saulės sūnūs ; Taikos medžiu… ; Motinos namuos : skiriu Loretai Asanavičiūtei / Regina Karaznevičienė. - Portr. // Marčiupys. - Anykščiai : Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1996-. - 1996, p. 47-49.

Kareiva, Romanas Stasys. Lietuvai / Romanas Stasys Kareiva // Zarasų kraštas. - 2002, saus. 11, p. 2.

Karūnaitienė, Teresė. Jau eiti privalau (Sausio tryliktoji) / Teresė Karūnaitienė. - Iliustr. // Šakių kalendorius. - 2008, p. 35.

Kasmauskas, Romualdas. Prašau atsistoti, minutė tylos! / Romualdas Kosmauskas // Rinkos aikštė. - 2011, saus. 18, p. 11.

Kaziela V. Gyvi! / V. Kaziela // Utenis. - 1991, saus. 22, p. 4.

Kazlauskienė, Aldona. Sausio tryliktoji / Aldona Kazlauskienė // Dainavos žodis. - 2001, gruod. 27, p. 5; Alytaus naujienos. - 2004, saus. 13, p. 5.

Kazlauskienė, Stasė. Švytinčios vėlės / Stasė Kazlauskienė // Anykšta. - 1991, saus. 19, p. 1.

Kazlauskienė, Stasė. Tėvynės neiškeisime / / Stasė Kazlauskienė // Anykšta. - 1991, saus. 12, p. 1.

Kirkilienė, Aleksandra. Sausio tryliktoji / Aleksandra Kirkilienė // Pajūrio naujienos. - 2011, saus. 14, priedas „Smiltys“, p. 10.

Kontrimaitė, Marytė. Viešpatie, pasigailėk mūsų visų… / Marytė Kontrimaitė // Zarasų kraštas. - 1997, saus. 10, p. 1.

Kontvainienė, Regina. Sausio 13-tai / Regina Kontvainienė // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 1, p. 2.

Korsakas, Vincas. Žuvusiems sausio 13 / Vincas Korsakas // Vinco Korsako gyvenimas ir kūryba. - Jonava : Jonava, 2008. - P. 54.

Krinickas, Juozas. Sušaudyti laužai / Juozas Krinickas // Kaišiadorių aidai. - 2009, saus. 13, p. 1.

Kristanavičius, Pranciškus. Tą naktį budėjusiems / Pranas Kristanavičius // Mūsų Ignalina. - 2006, saus. 13, p. 1.

Krivis, Fredas. Sausio tryliktajai / Fredas Krivis // Anykšta. - 1998, saus. 10, p. 3.

Kručas, Mykolas. Siaubo naktis ; Mindaugas : Sausio 13 d. atminti / Mykolas Kručas // Saulėlydžiai prie Šventosios. - Kėdainiai : Spaudvita, 2002. - P. 97-100.

Krušinienė, Emilija. Laisvės kovotojams / Emilija Lukšytė-Krušinienė // Alytaus naujienos. - 2012, saus. 27, p. 7.

Kudarauskaitė, Marija Meilė. Margiriškoji / Marija Meilė Kudarauskaitė // Zarasų kraštas. - 1996, saus. 12, p. 1.

Kuliavienė D. Gyvi su gyvaisiais / D. Kuliavienė // Jonavos balsas. - 1994, saus. 13, p. 1.

Kuliavienė D. Po kryžiumi / D. Kuliavienė // Jonavos balsas. - 1991, saus. 29, p. 1.

Kuliavienė D. Skiriu žuvusiems Laisvės gynėjams / D. Kuliavienė // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Kuliavienė D. Smėlio kalne / D. Kuliavienė // Naujienos. - 2005, saus. 13, p. 2.

Kulvinskas, Povilas. Kruvinasis sekmadienis : 1991.01.13 / Povilas Kulvinskas // Gėlupis. - 1991, vas.15.

Kunigiškis, Algirdas. Sausio tryliktoji / Algirdas Kunigiškis // Savanoris. - 2008, saus. 18, p. 1.

Kupčinskienė, Ona. Laisvės gynėjai / Ona Kupčinskienė. - Iliustr. // Kazlų Rūdos kronika. - 2008, saus. 11-17, p. 1.

Kupčinskienė, Ona. Sausio sniegas / Ona Kupčinskienė. - Iliustr. // Kazlų Rūdos kronika. - 2008, saus. 11-17, p. 1.

Kuzerytė S. Sausio 13-oji / S. Kuzerytė // Naujienos. - 1998, saus. 10, p. 5.

Kūrienė, Laima. Saus. 13-oji / Laima Kūrienė. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 2001, saus. 13.

Laurinonis, Zenonas. Sausis / Zenonas Laurinonis // Kupiškio žinios. - 2001, saus. 13, p. 1.

Lelešius, Algimantas. Susižiedavusi su mūsų laisve / Algimantas Lelešius // Suvalkietis. - 1996, saus. 13, p. 1; Lietuvos aidas. - 2006, saus. 13, p. 5.

Leonova R. Kraujo šauksmas / R. Leonova. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1997, saus. 11.

Lėgaudienė, Valerija. Taip rėkia, plūstasi, grūmoja... / Valerija Lėgaudienė // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 3.

Liekytė, Ingrida. Sausio 13-tai / Ingrida Liekytė // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 1, p. 2.

Liubertaitė, Pranciška Regina. Sausio tryliktoji / Pranciška Regina Liubertaitė // Mirksnio švytėjimas. - Vilnius : Ciklonas, 2008. - P. 253.

Macedulskienė O. Didvyriui / O. Macedulskienė // Alytaus naujienos. - 1992, saus. 17.

Maksvytis, Juozas. Gynėjus atmeta Tėvynė / Juozas Maksvytis // Pajūrio naujienos. - 2010, saus. 15, priedas „Smiltys“, p. 10.

Maksvytis, Juozas. Iš sielvarto nakties / Juozas Maksvytis // Mūsų žodis. - 2013, saus. 11, p. 2.

Maksvytis, Juozas. Laisvės gynėjams (Sausio 13-oji) / Juozas Maksvytis // Pajūrio naujienos. - 2003, saus. 10, priedas „Smiltys“, p. 3.

Maksvytis, Juozas. Menu tą kraupią ir baisią naktį… / Juozas Maksvytis // Švyturys. - 1997, saus. 11, p. 1.

Maksvytis, Juozas. Sausio naktį / Juozas Maksvytis // Mūsų žodis. - 2009, saus. 6, p. 4.

Maksvytis, Juozas. Širdies šviesa jų amžinai gyvens (Tėvynės gynėjams) / Juozas Maksvytis // Pajūrio naujienos. - 2006, saus. 13, priedas „Smiltys“, p. 3.

Maksvytis, Juozas. Tėvyne, argi tu kalta?! / Juozas Maksvytis // Pajūrio naujienos. - 2011, saus. 14, priedas „Smiltys“, p. 10.

Maksvytis, Juozas. Tėvynė / Juozas Maksvytis // Švyturys. - 2004, saus. 10, p. 4.

Maksvytis, Juozas. Uždėjo sausis sunkią savo ranką / Juozas Maksvytis // Švyturys. - 1996, saus. 13, p. 3.

Marcinkevičius, Justinas. Diena atrištom akim / Justinas Marcinkevičius // Zarasų kraštas. - 2004, saus. 13, p. 2.

Marcinkevičius, Justinas. Kas dabar žino… / Justinas Marcinkevičius // Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose. - Vilnius : Knygų kelias [i.e. J. Girdvainis], 2011. - P. 39.

Marcinkevičius, Justinas. 1991 m. sausio 13-oji / Justinas Marcinkevičius // Varpas. - 1999, Nr. 1, p. 5.

Marcinkevičiūtė, Tautvyda. West-uvės amžinybėj : [skirta Loretai Asanavičiūtei] / Tautvyda Marcinkevičiūtė // Greitaeigis Laiko liftas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. - P. 14.

Margevičienė, Jadvyga. Šlovė didvyriams / Jadvyga Margevičienė // Tauragiškių balsas. - 1992, saus. 12. p. 1.

Margevičienė, Jadvyga. Tėvynė gedi sūnų / Jadvyga Margevičienė // Tauragiškių balsas. - 1996, saus. 13, p. 6.

Markevičiūtė, Alė. Sausio tryliktoji / Alė Markevičiūtė // Atgaiva. - 1996, Nr. 2, p. 1.

Mažeikienė, Danutė. Meilė : Laisvės gynėjų dienos 20-mečio leidinys / Danutė Mažeikienė // Gimtasis Rokiškis. - 2011, saus. 13, priedas „Sausio 13-oji“, p. 2.

Mažuikienė, Aldona. Loretai. Sausio 13-oji / Aldona Mažuikienė. - Portr. // Iš duonos pateka saulė. - Jonava, 2008. - P. 120-121.

Mezginaitė, Elena. Laimė - ligi skaudėjimo… / Elena Mezginaitė // Zarasų kraštas. - 1998, saus. 13, p. 1.

Mickus-Mickevičius, Steponas. Kraujas Vilniuje / Steponas Mickus-Mickevičius // Skuodo žodis. - 1991, saus. 31.

Mickus-Mickevičius, Steponas. Kraujuota naktis Vilniuje / Steponas Mickus-Mickevičius // Mūsų žodis. - 1991, saus. 23.

Milčius, Leonas. Negyjanti žaizda / Leonas Milčius // Naujos tėviškės žinios. - 2010, saus. 13, p. 1; 2011, saus. 13, p. 1.

Milčius, Leonas. Neužmiršti : (1991 metų sausio 13-osios aukoms) / Leonas Milčius // Dirva. - 2013, saus. 15, p. 9.

Mingailaitė, Valdonė. Šiandien - Laisvės gynėjų diena / Valdonė Mingailaitė // Gimtasis Rokiškis. - 1998, saus. 13.

Musteikis A. Laisvės sargyboje / A. Musteikis // Utenis. - 1991, saus. 24, p. 2.

Nagys, Henrikas. Dedikacija / Henrikas Nagys // Zarasų kraštas. - 1995, saus. 13, p. 1.

Navickas, Valentinas Vytautas. Sausio 13-ąją prisiminus / Valentinas Vytautas Navickas // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 13, p. 8; Ten, sidabro vingy. - [T. 4/5] (2003/04), p. 129.

Nedzveckas, Konstantinas. Sausio tryliktoji / Konstantinas Nedzveckas // Atspindžiai. - 2003, saus. 10, p. 3.

Pajautytė, Filomena. Sausio tryliktosios naktį / Filomena Pajautytė // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 15, p. 1.

Pakerienė O. Jūs gyvi / O. Pakerienė // Zarasų kraštas. - 1993, saus. 12, p. 1.

Paliakauskas, Jonas. Sausio tryliktajai / Jonas Paliakauskas // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 11, p. 7.

Panavas P. Prieš Žalgirį / P. Panavas // Zarasų kraštas. - 1994, saus. 11, p. 1.

Palionienė, Vida. Lietuvai / Vida Palionienė // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 26, p. 2.

Pangonytė-Kazlauskienė, Aldona. Sausio tryliktoji / Aldona Kazlauskienė // Dainavos žodis. - 2011, saus. 14, p. 12.

Paškus, Lionginas. Žiaurus prisiminimas / Lionginas Paškus // Valstiečių laikraštis. - 2007, saus. 13, p. 4.

Paulavičius, Antanas. Ne gėlės raudonai pražydo / Antanas Paulavičius // Kregždutė. - 2006, Nr. 2, p. 1; Tauragiškių balsas. - 2007, saus. 13, p. 2.

Pavartytė, Vaidilė. Nebaigta daina / Vaidilė Pavartytė // Tauragiškių balsas. - 2005, saus. 13, p. 2.

Pavasaris A. Dar gyvas mumyse... / A. Pavasaris // Jonavos balsas. - 1991, saus. 29, p. 1.

Pečiukėnas, Antanas. Sausio 13-osios tragedijai / Antanas Pečiukėnas // Vainikas Lietuvai. - [Kaunas : Judex, 2002]. - P. 65.

Peskovas S. Vardan kritusiųjų / S. Peskovas // Šviesa. - 1992, vas. 1.

Petrilevičienė, Rima. Laisvė / Rima Petrilevičienė // Rinkos aikštė. - 2011, saus. 18, p. 11.

Pilvelis, Algirdas. Po šventovės skliautais - begalybių prasmė / Algirdas Pilvelis // Lietuvos aidas. - 2013, saus. 16, p. 1.

Pliuškytė I. Būsi, Lietuva, laisva! / I. Pliuškytė // Klaipėda. - 1991, saus.16, p. 1

Pocienė, Nijolė. Loreta / Nijolė Balsytė-Pocienė // Rinkos aikštė. - 2011, saus. 18, p. 11.

Podėnienė, Donata. Sausio 13-oji / Donata Podėnienė // Vasario 16. - 1994, saus. 1-15.

Poškienė, Rožė. Ąžuolėli ; Kritusiems ; 1991 metai, sausio 13-oji ; O, Lietuva! ; Ilgesys ; Rauda / Rožė Poškienė // Vilties žarija. - Jonava : Jonava, 2003. - P. 118-121.

Pranculienė, Valerija. Lietuva sausio 13-osios naktį / Valerija Pranculienė. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1999, saus. 13.

Pukinas, Leonardas. Nekalto kraujo lašas / Leonardas Pukinas // Vienybė. - 1991, kovo 16, p. 2.

Pukinas, Leonardas. Nepriklausomybės gynėjams / Leonardas Pukinas // Vienybė. - 1991, vas. 5, p. 2.

Pukinas, Leonardas. Posmai iš gedinčios širdies / Leonardas Pukinas // Vienybė. - 1991, saus. 29, p. 3.

Račiūnas, Simas. Žuvusiems Sausio 13-ąją / Simas Račiūnas // Kregždutė. - 2005, Nr. 2, p. 4.

Radžius, Aleksandras. Sausio 13-oji / Aleksandras Radžius. - Iliustr. // Pensininkas. - 2009, sausis-vasaris, p. 4.

Raguva A. Sausio 13-osios naktis / A. Raguva // Žiburys. - 1993, sausis, p. 1.

Ramanauskas V. Laisvės kūrėjams : A. Kanapinskui ir visiems, kritusiems dėl tautos laisvės / V. Ramanauskas // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 29.

Raseinis, Antanas. Žodis iš kapo / Antanas Raseinis // Mūsų kraštas. - 1992, saus. 11.

Rastenienė, Ona. Tėvyne! / Ona Rastenienė // Zarasų kraštas. - 2006, saus. 13, p. 2.

Raulinaitis, Gintaras. Keisti dalykai / Gintaras Raulinaitis // Mūsų kraštas. - 1995, saus. 12.

Rimienė L. Angelo rauda / L. Rimienė // 2002 metų Šakių kalendorius. - 2002, p. 26.

Rimkienė, Nijolė. Skaudžiai datai - mano eilės : Mažas kambarėlis (pagal Atgimimo laikų dainą) / Nijolė Rimkienė // Švyturys. - 2006, saus. 11, p. 3.

Rimkienė, Nijolė. Tą bemiegę siaubo naktį… : šiandien - Laisvės gynėjų diena / Nijolė Rimkienė, Juozas Maksvytis // Švyturys. - 1999, saus. 13, p. 2.

Rimšelienė, Agota Ramutė. Tada vanduo pasivertė vynu ; Ar išbalo kraujo puta prie drebulės kojų? / Agota Ramutė Rimšelienė // Nauja vaga. - 2007, saus. 13, p. 1.

Rimulynaitė, Teresė. Tą kraupią naktį / Teresė Rimulynaitė. - Iliustr // Kregždutė. - 2005, Nr. 2, p. 1.

Rinkevičius E. Sausio 13-osios naktis / E. Rinkevičius // Šviesa. - 2005, Nr. 1, p. 3.

Sacevičiūtė, Regina. Net kapų akmeny / Regina Sacevičiūtė // Anykšta. - 1991, vas. 2, p. 1.

Sadauskas, Petras. Bus amžiais gyvi / Petras Sadauskas // Tauragiškių balsas. - 2004, saus. 13, p. 2.

Sadauskas, Petras. Laisvės šauksmas / Petras Sadauskas // Tauragiškių balsas. - 2003, saus. 11, p. 1.

Sadauskas, Petras. Naktis prie Vilniaus / Petras Sadauskas // Tauragiškių balsas. - 2002, saus. 12, p. 5.

Sadauskas, Petras. Sausio 13-osios Motinai / Petras Sadauskas // Tauragiškių balsas. - 2000, saus. 13, p. 3.

Sadauskas, Petras. Sušaudytas dangus / Petras Sadauskas // Tauragiškių balsas. - 1995, saus. 12, p. 2.

Sadauskas, Petras. Tu ir Lietuva / Petras Sadauskas // Tauragiškių balsas. - 2005, saus. 13, p. 2.

Sausio trylikta / parengė Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. // Dainavos žodis. - 2013, saus. 11, p. 11.
Tekstas parašytas dzūkų tarme.

Skaudviliškis, Vacius. Sausio 13-oji / Vacius Skaudviliškis // XXI amžius. - 2011, saus. 14, p. 8.

Skutulienė, Ilona. Sausio 13-oji / Ilona Skutulienė // Amerikos lietuvis. - 2011, saus. 20, p. 12.

Smelevičius, Mintaras. Išsvajotoji ; Kryžių kalnas ; Sausio 13-oji Kalba žuvusieji ; Aimana ; Trys pasakėlės / Mintaras Smelevičius. - Iliustr. - // Šilokarčema. - 2007, bal. 13, p. 9.

Stašiauskienė, Izabelė. Laisvė grįžo / Izabelė Stašiauskienė // Kregždutė. - 2006, Nr. 10, p. 1.

Strielkūnas, Jonas. Ten bokštas nugriautas… / Jonas Strielkūnas // Zarasų kraštas. - 1999, saus. 12, p. 1.

Strimaitienė J. Ant laisvės aukuro / J. Strimaitienė // Naujasis kelias. - 1991, saus. 19.

Sudniutė, Giedrė. Priesaika Tėvynei / Giedrė Sudniutė // Utenis. - 1992, saus. 11, p. 1.

Survilaitė, Janina Irena. Vilniaus aušros / Janina Survilaitė-Vaitkevičienė // XXI amžius. - 2011, kovo 23, p. 8.

Svajūnas, Matas. Menam „Sausio tryliktąją“… / Matas Svajūnas // Dzūkijada. - Lazdijai, 2006. - P. 79-80.

Svetukaitytė-Misevičienė, Marija. Sausio 13-ajai / Marija Svetukaitytė-Misevičienė // Eilėraščiai Marijai. - Marijampolė : Ardor, 2000. - P. 265, 507.

Šakėnienė, Ona. I. Okupacijos naktis ; II. 1990-ųjų Kovo 11-oji ; III. Tragiškasis Sausis ; Neviltis ; Neregei draugei ; Savo klevui ; Našlaitė ; Tegul moja ; Reikės išeiti ; Vėlinių vakarą / Ona Šakėnienė. - Portr. // Marčiupys. - Anykščiai : Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1996-. - 1996, p. 65-71.

Šalčiūnas, Jeronimas. Dialogas ; Sausio 13-osios retro / Jeronimas Šalčiūnas. - Portr. // Portretai. - Jonava : Dobilo leidykla, 2009. - P. 184-185.

Šalčiūnas, Jeronimas. Sausio 13-ąją : a.a. Rimantui Juknevičiui ir kitiems kritusiems Gynėjams / Jeronimas Šalčiūnas // Gintaro gimtinė. - 2011, saus. 1-31, p. 4.

Šalčiuvienė N. Malda į Mariją / N. Šalčiuvienė // Sūduva. - 1991, saus. 18.

Šalčiuvienė N. Už laisvą Lietuvą / N. Šalčiuvienė // Sūduva. - 1991, vas. 7.

Šavelis, Vytautas. Aš gedule tautos esu : Laisvės gynėjų dienos 20-mečio leidinys / Vytautas Šavelis // Gimtasis Rokiškis. - 2011, saus. 13, priedas „Sausio 13-oji“, p. 3.

Šleikus, Antanas. Kruvinasis sekmadienis ; Tykšta skaudūs sekundžių lašai / Antanas Šleikus // Anykšta. - 1998, saus. 10, p. 6.

Šnapštytė, Rasa. Mano žodis / Rasa Šnapštytė // Auksinė varpa. - 1991, saus. 19, p. 1.

Štrimaitienė, Janina. Kryžiai / Janina Štrimaitienė // Sūduva. - 1996, Nr. 4, p. 1.

Štrimaitienė, Janina. Sausio 13-ajai / Janina Štrimaitienė // Sūduva. - 1994, saus. 15, p. 1.

Šulskytė, Aldona. 1991 metų sausio dienos / Aldona Šulskytė // Šilalės artojas. - 2006, saus. 13, p. 1.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. / Sofija Šviesaitė // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Tamošiūnaitė-Abukauskienė, Regina. Sausio 13-oji / Regina Tamošiūnaitė-Abukauskienė // Gintaro gimtinė. - 2011, saus. 1-31, p. 4.

Teresienė E. Čia mūsų Lietuva / E. Teresienė // Šviesa. - 1991, saus. 17.

Tinginys, Petras. Kas tautos pranašų pasakyta / Petras Tinginys // Pajūrio naujienos. - 2011, saus. 14, priedas „Smiltys“, p. 10.

Tkačiovienė, Birutė. Žuvusiems Sausio 13-ąją / Birutė Tkačiovienė // Atspindžiai. - 2001, saus. 12, p. 3.

Tkačiovienė, Birutė. Žuvusiems Sausio 13-osios naktį / Birutė Tkačiovienė // Kaišiadorių aidai. - 1991, kovo 23, p. 3.

Toleikis, Vincentas. Tėvynės laisvė ; Siekis ; Sausio 13-oji ; Audra / Vincentas Toleikis. - Portr. // Lietaus dvasia… - Jonava : Jonava, 2001. - P. 27.

Tuinylienė O. Šią Sausio tryliktąją dieną... / O. Tuinylienė // Alytaus naujienos. - 1992, saus. 17.

Urmanavičienė, Antanina. Ne perkūnai griaudė / Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - 2011, saus. 14, p. 13.

Urmanavičienė, Antanina. Sausio trylikta / Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - 2010, saus. 9, p. 13; Alytaus naujienos. - 2005, saus. 13, p. 5.

Ūksienė, Teresė. Siaubo naktis / Teresė Rubšytė-Ūksienė // Amerikos lietuvis. - 2008, saus. 19, p. 3.

Vaičiulevičienė, Zita. Loretos žodžiai iš kapo : Sausio tryliktąją prisiminus / Zita Klevinskaitė-Vaičiulevičienė // Gintaro gimtinė. - 2011, saus. 1-31, p. 4.

Vaičiulevičienė, Zita. Sena daina ; Loretos žodžiai iš kapo ; Gerumas ; Pravažiuojant ; Dainų akvarelės : Sausio tryliktąją prisiminus / Zita Klevinskaitė-Vaičiulevičienė. - Portr. // Lietuvos deimančiukai. - Kaunas : Kalendorius, 2008. - P. 199-203.

Vaičiulytė-Bradaitienė, Irena. Vardan Lietuvos ; Atmintina data : žuvusiems prie Televizijos bokšto atminti : žuvusiems Sausio 13-ąją atminti / Irena Vaičiulytė-Bradaitienė // Ant dainuojančio kranto užaugau. - Marijampolė, 2006. - P. 212-213.

Vaišnoras, Benediktas. Tėvynės žvaigždė ; Į laisvę ; Budėjome ten / Benediktas Vaišnoras // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 12, p. 6.

Valaitytė, Elena. Vėlinių dienai ; Nešuosi saulę ; Sielos skundas ; Pavasario paukšteliai ; Vaikystės atminimas ; Mirties angelas ; Loretai ; Šventajam kryžiui ; Palinkėjimas draugei iš gimtojo kaimo / Elena Valaitytė // Atrakintos širdys. - Vilnius : Joružis, 1996. - P. 64-70.

Valikonytė, Vitalija. Atmintis / Vitalija Valikonytė // Tauragiškių balsas. - 2006, saus. 12, p. 2.

Varnienė, Veronika. Sausio 13-oji / Veronika Varnienė // Ignalina. - 2007, saus. 12-19, p. 1.

Venslova, Edmundas. Mama, atleisk : (Sausio 13-ąją žuvusiai Loretai) / Edmundas Venslova // Klojimų durtuvai. - [Marijampolė, 2003]. - P. 112.

Venslova, Edmundas. Vardan laisvės / Edmundas Venslova // Sūduvos kraštas. - 1997, saus. 10, p. 1.

Verutienė, Aldona. Kryžius prie bokšto (skiriu Sausio 13-tai) / Aldona Verutienė // Auksinė varpa. - 1991, vas. 16, p. 4.

Veverskis A. Sausio 13-oji / A. Veverskis // Šviesa. - 2004, saus. 7.

Vidugirytė-Naktinienė, Irena. Malda Lietuvai ; Pajūrio motyvas ; Sausio 13-oji ; Sugrįšiu / Irena Vidugirytė-Malaiškienė. - Portr. // Veidu į Tėvynę. - Jonava : Jonava, 2003. - P. 138-139.

Vyšniauskė, Ina. Sausis… / Ina Vyšniauskė // Rinkos aikštė. - 2011, saus. 18, p. 11.

Vosylienė, Vida. Sausio 13-tos naktis / Vida Vosylienė // Ten, sidabro vingy. - [T. 4/5] (2003/04), p. 131-132.

Zvicevičiūtė, Ieva. Gimtinė - tai vaikas / Ieva Zvicevičiūtė // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 3.

Žalys, Antanas. Sausio 13-oji / Antanas Žalys // Atspindžiai. - 2005, saus. 30, p. 6.

Žalnieriūnienė, Skaistė Stefanija. Tau meta akmeniu… / Skaistė Žalnieriūnienė // Mūsų Ignalina. - 2007, saus. 12, p. 1.

Žalnieriūnienė, Skaistė Stefanija. Nepamirškim… / Skaistė Žalnieriūnienė // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 11 p. 1.

Žebrauskienė, Laima. Sausio 13-ajai / Laima Žebrauskienė // Rinkos aikštė. - 1998, kovo 18, p. 3.

Žebrauskienė, Laima. Žuvusiai Loretai / Laima Žebrauskienė // Rinkos aikštė. - 1998, kovo 18, p. 3.

Žilinskas A. Lietuva, 1991 Sausio13-oji / A. Žilinskas // Utenis. - 1991, vas. 15, p. 1.

Žilinskas, Antanas. Lietuva 1991 m. sausio 13-ąją : Laisvės gynėjų dienos 20-mečio leidinys / Antanas Gintautas Žilinskas // Gimtasis Rokiškis. - 2011, saus. 13, priedas „Sausio 13-oji“, p. 4.

Žiurauskienė, Irena. Rauda Lietuvai / Irena Žiurauskienė // Vienybė. - 1997, saus. 11, p. 1.

Žiurauskienė, Irena. Žuvusiems / Irena Žiurauskienė // Vienybė. - 1994, saus. 12, p. 1.

Žukauskaitė, Genovaitė. Sutraiškyti tankų / Genovaitė Žukauskaitė // Rinkos aikštė. - 1998, saus. 12-18, p. 1.