asanaviciuteLūpose sustingo paskutiniai Loretos Asanavičiūtės žodžiai:
– Daktare, ar aš dar gyvensiu?

Į šį dvidešimt trejų metų merginos klausimą atsakyti buvo labai sunku. Tanko pervažiuotas Loretos likimas buvo nulemtas... Jos širdis ligoninėje teplakė vos keletą valandų.

Bet paguoskime motiną Stasę Asanavičienę, seserį Renatą, brolį Bronių ir jo šeimą: Loreta, kaip ir tie dvylika vyrų, kritusių kruvinąją naktį ginant Lietuvos nepriklausomybę, gyvens. Kol bus gyvas bent vienas lietuvis, kol tekės Nemunas ir jo pakrantėmis skardės daina.

Dainas primenu neatsitiktinai. Jos, motinos perteiktos dukrai nuo kūdikystės, skambėjo Loretos lūpose iki pat tragiškos gyvenimo valandos. Loreta Asanavičiūtė – trapi, užsisklendusi savyje, kukli ir drovi mergaitė nebuvo klasės lyderė mokykloje. Nemėgo trankios muzikos. Liaudies melodijos ją kvietė šviesiam susimąstymui. Ji dainavo profsąjungos rūmų folkloriniame ansamblyje, savo darbovietėje.

Laisvesnį vakarą Loreta su vyresniąja seserimi Renata, “Eglės” choro dalyve, lenktyniavo tarpusavyje, kuri geriau padainuos, pagros akordeonu ar pianinu. Baigusi vidurinę mokyklą, norėdama padėti motinai kasininkei, kuri taip nelengvai viena augino tris vaikus, Loreta pradėjo dirbti „Dovanos" susivienijime. Kartu mokėsi finansų ir kredito technikume. Jos darbas “Dovanoje” – tai dailūs megztukai, kuriuos ne vienas iš mūsų ir šiandien dėvime.

Stasė Asanavičienę dukros žūties labai sukrėsta. Jai sunku kalbėti. Prie Loretos rankomis numegzta staltiese uždengto staliuko šnekučiuojamės su Renata:

– Kai tik prasidėjo atgimimas, nepraleisdavome nė vieno renginio. Ėjome visos kartu. Ir abi naktis į sausio 12-ąją ir 13-ąją budėjome prie televizijos bokšto. Drauge su Loreta dainavau, šokau jaunimo būry. Paskui mama ir aš sugrįžome į namus sušilti. Sesutė liko su draugėmis. Išgirdusios pabūklų trenksmą, rengėmės vėl bėgti prie bokšto. Čia suskambo telefonas. Vyriškis pranešė, jog Loreta sužeista, ligoninėje. Kai ją pamatėme, buvo amžinai nutilusi.

– Turbūt sesutė buvo labai drąsi?
– Nežinau, – susimąsto Renata. – Dažnai greit susijaudindavo, pravirkdavo. Kai gulėjau ligoninėje, neatsitraukdavo nuo manęs... Neseniai rytą papasakojo sapnavusi tamsų debesį ir juodą būtybę, besikėsinančią ją sugauti. Kas galėjo patikėti ta kraupia nuojauta?

Tautos dainoj minėsime Tave, Loreta...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 41.

Iš prisiminimų:

 

Knygos

Dagytė, Ina. Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis. - Vilnius, 2000. - 166, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 164-165 (17 pavad.).

Dagytė, Ina. Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis. - Vilnius, 2000. - 173, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 164-165 (17 pavad.).

Straipsniai

Jazukevičiūtė, Dalia, Žemulienė, Laima. Jų jaunystę sutraiškė tankai: [pateikiama informacija apie sužeistuosius prie TV bokšto, apie tai, kad nuo sužalojimų mirė L. Asanavičiūtė, kad nuo šautinės žaizdos sausio 13 d. vakare mirė R. Juknevičius] // Respublika. - 1991, saus. 15.

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti : [žuvusių Sausio 13-ąją V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, R. Jankausko, I. Šimulionio, T. Masiulio, V. Vaitkaus, V. Druskio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Silickienė, Genė. Garbė žuvusiems, sielvartas gyviesiems : [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 1, 4.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Baužytė, Jūra. Dainoje minėsime tave, Loreta. - Portr. // Tiesa. - 1991, saus. 22.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Čechovič, Raisa. “Vaikystėje ji nemokėjo apsiginti”. - Portr. // Šalčia. - 1992, saus. 11.

Bitinaitė, Asta. Dvi Loretos : [apie žuvusią L.Asanavičiūtę ir jos draugę L.Tručiliauskaitę]. - Portr. // Apžvalga. - 1992, saus. 25-31, p. 4.

Tručiliauskaitė-Šlekienė, Loreta. Lemtis - gyventi : [pokalbis su L.Tručiliauskaite-Šlekiene, kartu su L.Asanavičiūte 1991 m. sausio 13-ąją prie TV bokšto patekusia po tanko vikšrais / kalbėjosi] Jolanta Varapnickaitė. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1995, saus. 14, p. 1, 3.

Karaznevičienė, Regina. Lietuvos šiluos ; Saulės sūnūs ; Taikos medžiu… ; Motinos namuos : skiriu Loretai Asanavičiūtei : [eilėraščiai] / Regina Karaznevičienė ; [su prierašu apie autorę]. - Portr. // Marčiupys. - Anykščiai : Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1996. - P. 47-49.

Laikas negydo kraujuojančių žaizdų : [1991 m. sausio 13-ąją žuvusiųjų artimieji apie vaikų, vyrų netektį, šiandieninį gyvenimą]. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Bronius Jankauskas, Genovaitė Kavoliukienė, Valerija Vaitkienė, Aušra Maciulevičienė. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 12.

Likimą lėmė Lietuva : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusiųjų artimųjų prisiminimai] / parengė Aušrinė Baronaitė. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Milda Druskienė, Vincė Gerbutavičienė, Antanas Gerbutavičius, Bronius Jankauskas, Vanda Juknevičienė, Genovaitė Kavoliukienė, Aušra Maciulevičienė, Ona Povilaitienė, Vitalija Krivickienė, Robertas Vaitkus. // Veidas. - 1996, Nr. 2, p. 14-16.

Markevičiūtė, Saulė. Baisiausia - aukos beprasmybė. - Portr. // Respublika. - 1996, saus. 5, p. 6.

Krūminytė, Žydrūnė. O tu stovėjai, kai šaudė iš pabūklų : [Utenos 1-osios vid. mokyklos moksleivės rašinys] // Lietuvaitė : žymiosios XX a. Lietuvos moterys : konf. medžiaga. - Vilnius, 1998, p. 11-12.

Siaubaitė, Jurga. Loreta Asanavičiūtė. Auka ar didvyrė? : [Utenos r. Vyžuonų vid. mokyklos moksleivės rašinys] // Lietuvaitė : žymiosios XX a. Lietuvos moterys : konf. medžiaga. - Vilnius, 1998, p. 13-14.

Stundienė, Regina. Teisė likti jaunam : [apie ketinimą L.Asanavičiūtę paskelbti XX amžiaus moters didvyrės simboliu] // Lietuvaitė : žymiosios XX a. Lietuvos moterys : konf. medžiaga. - Vilnius, 1998, p. 9-10; Utenis. - 1998, bal. 24.

Štuikienė, Dovilė. Loreta - tarp XX a. moterų didvyrių // Respublika. - 1998, saus. 31, priedas “Brigita”, p. 2.

Loretos Asanavičiūtės gimtadieniui : [apie paminklinės lentos atidengimą Karoliniškių vid. mokykloje]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, bal. 23, p. 3.

Asanavičienė, Stasė. Stasė Asanavičienė: “Labai daug žmonių pasinaudojo mūsų žuvusių vaikų krauju” : [pokalbis su žuvusiosios motina / kalbėjosi] Irena Babkauskienė. - Portr. // Respublika. - 1999, saus. 12, p. 23.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Asanavičienė, Stasė. Žingsniai amžinybės link : [pokalbis su žuvusiosios motina / kalbėjosi] Remigija Paulikaitė. - Iliustr. // Respublika. - 1999, saus. 16, priedas “Julius”, p. 5.

Voverienė, Ona. Tėvynės meilės kibirkštis : [pristatoma I. Dagytės knyga “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis”] // XXI amžius. - 2000, saus. 12, p. 9.

Bruveris, Vytautas. Jų nereikia apverkti, jais reikia didžiuotis : [apie I. Dagytės knygą “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis” pristatymą Vilniaus m. savivaldybėje] // Lietuvos aidas. - 2000, saus. 13, p. 2.

Celencevičius, Raimondas. Knyga apie Loretą Asanavičiūtę išleista skolon : [pristatoma I. Dagytės knyga “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis”]. - Portr. // Respublika. - 2000, saus. 13, p. 18.

Karosaitė, Raimonda. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie iškilmingą Seimo posėdį, Lietuvos moterų lygos išleistos I. Dagytės knygos “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis” pristatymą Vilniaus m. savivaldybėje] // Atgimimas. - 2000, saus. 14, p. 2.

Kačerauskienė, Aldona. Pristatyta knyga apie Loretą Asanavičiūtę : [apie I. Dagytės knygą “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis”]. - Iliustr. // Apžvalga. - 2000, saus. 16-31, p. 8.

Šalčius, Ričardas. Loretos atminimui : [pristatoma I. Dagytės knyga “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis”] // Tremtinys. - 2000, saus. 21, p. 9.

Jonuškienė, Rūta. Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis : [apie I .Dagytės knygos pristatymą Utenoje]. - Iliustr. // Utenis. - 2000, vas. 22, p. 4.

Asanavičius, Adomas. Loreta Asanavičiūtė - totorių kunigaikščio Asano palikuonė : [pokalbis su žuvusiosios dėde / kalbėjosi] Brigita Balikienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2000, kovo 18, p. 4, 5.

Ramanauskaitė-Skokauskienė, Auksė. Knyga Loretos atminimui : [apie I. Dagytės knygos “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis” pristatymą Kaune]. - Iliustr. // Tremtinys. - 2000, bal. 13, p. 7.

Ramanauskaitė-Skokauskienė, Auksė. Knyga Loretai atminti : [apie I. Dagytės knygos “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis” pristatymą Kauno apskr. viešojoje bibliotekoje]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2000, bal. 19, p. 5.

Uzdila, Algis. Aukojimas ; Budintys kryžiai ; Buvimo paslaptis ; Džiaugsmas ; Jotviška prigimtis ; Neišklausytos maldos ; Palaužta viltis ; Regėjimas ; Širdies sula ; Vaiduoklė ; Vaivorykštę vejantis : Loretai Asanavičiūtei : [eilėraščiai] / Algis Uzdila ; [su prierašu apie autorių]. - Portr. // Balsai iš toli. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2000. - P. 54-59.

Voverienė, Ona. Tėvynės meilės kibirkštis : apie Loretą Asanavičiūtę, Sausio 13-osios didvyrę / Ona Voverienė. - Nuotr. // Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys. - Kaunas : Naujasis amžius, 2000. - P. 15-18.
Apie socialinių mokslų daktarės Inos Dagytės knygą "Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis".

Ganusauskas, Edmundas. Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Peleckis, Mindaugas. Indijoje stovės granitinė Loreta Asanavičiūtė : [apie olandų menininko J.Boeteso kuriamą žuvusiosios skulptūrą]. - Iliustr. // Respublika. - 2001, rugs. 15, p. 21.

Sotvarienė, Ramunė. Dukros netekusiai motinai - naujas smūgis : S. Asanavičienę įskaudino teiginiai, kad jos Loreta neva buvo musulmonė : [apie žuvusiosios motinos reakciją į Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės pirm. J. Aleksandravičiaus žodžius]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2001, rugs. 25, p. 1, 2.

Zilnys, Ramūnas. Parke Indijoje iškils lietuvės skulptūra : [apie olandų menininko J. Boeteso kuriamą žuvusiosios skulptūrą]. - Portr. // Lietuvos rytas. - 2001, rugs. 15, p. 6.

Ignatavičius, Eugenijus. Pakylėtas Loretos atminimas : perskaičius I. Dagytės knygą “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis” // XXI amžius. - 2002, vas. 13, p. 7.

Voverienė, Ona. “Tu - laisvės ryto kraujo lelija!..”. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2002, bal. 24, p. 1, 7.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Voverienė, Ona. "Tu - laisvės ryto kraujo lelija!." / Ona Voverienė. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2002, bal. 24, p. 1, 7.
Apie 1991 m. sausio 13-ąją tragiškai žuvusią L. Asanavičiūtę (str. cituojami V. Landsbergis, prof. E. Gudavičius, poetas J. Marcinkevičius).

Adomaitis, Gediminas. Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Stundžytė, Zita. Loretos Asanavičiūtės šaknys - Ukmergėje : [apie žuvusiąją, jos mamos gimtinę Ukmergės r., Lyduokių seniūnijoje, Juodiškių kaime]. - Portr., iliustr. // Ukmergės žinios. - 2003, saus. 11, p. 2.

Venslova, Edmundas. Mama, atleisk : (Sausio 13-ąją žuvusiai Loretai) : [eilėraštis, skirtas L. Asanavičiūtei] / Edmundas Venslova // Klojimų durtuvai. - [Marijampolė : UAB "TeleSATpressa", 2003]. - P. 112.

Raskauskas, Ernest C. The power of joung people and the human spirit / Ernest C. Raskauskas. - Iliustr. - Angl. // Bridges. - Vol. 28, iss. 1 (2004), p. 22.
Apie Lietuvos laisvės gynėją L. Asanavičiūtę.

Baniulaitis, Alfonsas. Lietuvos laisvė - trys milijonai laisvių : Loreta Asanavičiūtė - Laisvės ugnies vaidilutė / Alfonsas Baniulis. - Iliustr. - (Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena) // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 12, p. 7.
Apie trylikos Laisvės gynėjų žūties 1991 m. sausio 13 d. dvasinę prasmę, autoriaus siūlymą pastatyti Laisvės arką; pateikiamas eilėraštis, skirtas L. Asanavičiūtei.

Baniulaitis, Alfonsas. "Loreta, saule Lietuvos…" : [eilėraštis : skirtas L. Asanavičiūtei] / Alfonsas Baniulaitis // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 12, p. 7.

Budvytienė, Giedrė, Valevičienė, Daiva. Netektis meilės nesunaikina : tragiškos sausio nakties lemtį patyrusių šeimų ilgesio pinigais atpirkti neįmanoma : [apie 1991 m. sausio 13-ąją žuvusių laisvės gynėjų L. Asanavičiūtės ir T. Masiulio artimųjų gyvenimą]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, saus. 18, p. 11, 12.

Butkevičius, A. Lietuviška rožė: skirta Loretai Asanavičiūtei : [eilėraštis] / A. Butkevičius // Lietuvos patriotas. - 2005, saus. 13, p. 1.

Genienė, Virginija. Loreta Asanavičiūtė - mergaitė, tapusi laisvės simboliu. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2005, saus. 12, p. 1, 3; Valstietis. - 2005, saus. 15, p. 9.

Mickevičiūtė, Laura. Miela, Loreta Asanavičiūte : [Kunigiškių pagr. mokyklos 7 kl. moksleivės rašinys] // Naujasis Gėlupis. - 2005, kovo 2, p. 5.

Rapkevičius, Alvidas. Daina Loretai, arba Trylika brolelių ir viena seselė / Alvidas Rapkevičius // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 13, p. 8.

Šmigelskienė, Vida. “Mano skausmas užges su manimi...” : prieš 14 metų Sausio 13-osios naktį žuvusios Loretos Asanavičiūtės mama negyvena vien praeitimi. - Iliustr. // Moters savaitgalis. - 2005, Nr. 2 (saus. 13), p. 14-15.

Voverienė, Ona. Dainose minėsime Tave, Loreta : Sausio 13-osios didvyrei Loretai Asanavičiūtei atminti / Ona Voverienė. - Portr. // Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys. - Kaunas : Naujasis amžius, 2005. - P. 7-13.

Ignatavičius, Eugenijus. Pakylėtas Loretos atminimas / Eugenijus Ignatavičius. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2006, gruod. 2, p. 5.
Apie I. Dagytės knygą "Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis", skirtą žuvusiajai už Lietuvos laisvę Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto, Vilnius.

Žiemytė, Ivona. “Laisvė buvo verta aukščiausios kainos” : [Sausio 13-ąją žuvusių L. Asanavičiūtės ir D. Gerbutavičiaus motinų S. Asanavičienės ir V. Gerbutavičienės prisiminimai]. - Portr. // Vakarų ekspresas. - 2006, saus. 12, p. 3.

Ignatavičius, Eugenijus. Pakylėtas Loretos atminimas : [apie I. Dagytės knygą “Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis”]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2006, gruod. 2, p. 5.

Laisvės premija - Loretai Asanavičiūtei (po mirties) / [parengė] Vidmantas Vitkauskas. - Iliustr. // Į laisvę. - Nr. 152 (2006), p. 99-100.

"Laisvės premija" - Sausio 13-osios aukai [Loretai Asanavičiūtei] // Amerikos lietuvis. - 2006, vas. 18, p. 26.

Lelešius, Algimantas. Susižiedavusi su mūsų laisve : [eilėraštis, skirtas L. Asanavičiūtei] / Algimantas Lelešius // Lietuvos aidas. - 2006, saus. 13, p. 5.

Žiemytė, Ivona. "Laisvė buvo verta aukščiausios kainos" / Ivona Žiemytė. - Portr. // Vakarų ekspresas. - 2006, saus. 12, p. 3.
Sausio 13-osios naktį didvyriškai žuvusių L. Asanavičiūtės ir D. Gerbutavičiaus motinų S. Asanavičienės ir V. Gerbutavičienės prisiminimai.

Mažuikienė, Aldona. Loretai. Sausio 13-oji : [eilėraštis] / Aldona Mažuikienė. - Portr. // Iš duonos pateka saulė. - Jonava : Jonava, 2008. - P. 120-121.

Petraitienė, Vitalija. Tarptautinė moters diena vis dar švenčiama / Vitalija Petraitienė. - Iliustr. // Londono žinios. - 2008, kovo 4, p. 1, 11.
Apie E. Pliaterytę, Šatrijos Raganą - M. Pečkauskaitę, R. Parks, L. Asanavičiūtę ir A. Politkovskąją.

Remys, Donius. Pumpurėlis ; Loreta ; Be tavęs, Tėvyne ; Gėlės miršta tik kartą : [Loretai Asanavičiūtei] : [eilėraščiai] / Donius Remys ; [su prierašu apie autorių]. - Portr. // Ten, sidabro vingy. - [T. 9] (2008), p. 245-248.

Vaičiulevičienė, Zita. Sena daina ; Loretos žodžiai iš kapo ; Gerumas ; Pravažiuojant ; Dainų akvarelės : Sausio tryliktąją prisiminus : [eilėraščiai] / Zita Klevinskaitė-Vaičiulevičienė. - Portr. // Lietuvos deimančiukai. - Kaunas : Kalendorius, 2008. - P. 199-203.

Ablėnaitė, Lilijana. Loretai : [eilės Loretai Asanavičiūtei] / Lilijana Ablėnaitė // Baltoji vilkė. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - P. 169.

Dolotovas, Aidas. Egzistencinis idealisto nerimas / Aidas Dolotovas. - Portr. // Nauja vaga (Ignalinos r.). - 2009, vas. 11, p. 5.
Apie per Sausio 13-osios įvykius žuvusią Televizijos bokšto gynėją Loretą Asanavičiūtę; analizuojami dokumentiniai filmai apie Sausio 13-osios įvykius ir naujas filmas "Mergina ir tankai".

Marčėnaitė, Rusnė. Atminkit laisvės kainą / Rusnė Marčėnaitė. - Portr. - (Lietuva) // Vilniaus diena. - 2009, saus. 13, p. 1, 5.

Marčėnaitė, Rusnė. Vokiečių filmas primena laisvės kainą / Rusnė Marčėnaitė. - Portr. - (Lietuva) // Kauno diena. - 2009, saus. 13, p. 10.
Apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje ir tragiškai pasibaigusią trumpo L. Asanavičiūtės gyvenimo istoriją pasakojantį Lietuvos ir Vokietijos bendrą dokumentinį filmą "Mergaitė ir tankai" (filmo kūrėjai - žurnalistė I. Blochl, režisierius A. Meier.

Bačiulytė, Jolanta. Laisvės premija - monsinjorui A. Svarinskui / Jolanta Bačiulytė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2010, kovo 3, p. 3.
Informuojama, kad Los Andželo (JAV) lietuvių bendruomenė (LB) iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 92-ąsias metines. Per minėjimą penktą kartą buvo paskelbtas Laisvės premijos laureatas. Šio apdovanojimo steigėjas JAV LB Los Andželo apylinkės pirmininkas dr. R. Marcinkevičius tūkstančio JAV dol. premiją ir diplomą įteikė Los Andžele viešėjusiam mons. A. Svarinskui. Pirmąja laisvės premija buvo apdovanota (po mirties) Sausio 13-ąją žuvusi L. Asanavičiūtė, 2007 m. premija (po mirties) skirta Baltarusijoje žuvusiam Valstybės saugumo departamento karininkui ir diplomatui V. Pociūnui, 2008 m. apdovanoti JAV LB Niujorko apygardos pirmininkė R. Žukaite ir dienraščio "Lietuvos žinios" vyr. redaktorius V. Vasiliauskas, 2009 m. premija įteikta seseriai N. Sadūnaitei.

Brazaitytė, Erika. Juk jie tikrai nežudys… : Loretos Asanavičiūtės istorija / Erika Brazaitytė. - Portr. // Europos spalvos. - 2011, Nr. 1 (sausis), p. 9

Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Asanavičiūtė Loreta (1967 04 22 – 1991 01 13) : laisvės gynėja / Antanas Rimvydas Čaplinskas. - Portr. // Vilniaus atminimo knyga. - Vilnius : Charibdė, 2011. - P. 34.

Marcinkevičiūtė, Tautvyda. West-uvės amžinybėj : [eilėraštis Loretai Asanavičiūtei] / Tautvyda Marcinkevičiūtė // Greitaeigis Laiko liftas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. - P. 14.