maciuleviciusJonas ir Anelė Maciulevičiai duoną pelnėsi nelengvai – abu darbininkai. Užaugino du sūnus. Tikėjosi – paguoda senatvėje... Ir staiga skaudi netektis – jaunesnysis sūnus Vidas nušautas prie televizijos bokšto.
Praėjus keletai dienų skambinu Vido motinai.
– Ir vėl į laidotuves išvažiuoju. Šįkart savo motiną laidoju. Silpna buvo, sirgo – senučiukė juk, devyniasdešimtį metų turėjo. Bet kas galėjo pagalvoti, kad pirma sūnelį teks palaidoti, – kalba nelaimių ištikta moteris.
Vidas Maciulevičius gimė 1966 metų rugsėjo mėnesį. Vaikystėje jį augino ir prižiūrėjo ne tik tėvai. Išėjus jiems į darbą, mažuoju broliuku rūpinosi penkeriais metais vyresnis Rimas. Broliai buvo vienas prie kito labai prisirišę. Vido žmonos žodžiais tariant kartu dirbdavo, kartu ilsėdavosi. Ir vėliau, jau sukūrę šeimas, mėgdavo visi sykiu atostogauti, tai prie kokio ežero Rimo mašina nuvažiuodavo, tai į pajūrį. Ir tą naktį buvo abu kartu, žmonas palikę vaikų žiūrėti. Stovėjo šalimais, nesitraukė. Viena kulka buvo lemtinga – pataikė Vidui į nugarą. Nuvežus į ligoninę, paaiškėjo, jog jis jau miręs. Rimui sužeista ranka.
Sėdim ir kalbamės su Aušra Maciulevičiene jų mažame bendrabučio kambarėlyje.
– Svajojom nusipirkti butą, taupėm...
Aušra – vilnietė, baigusi prekybos technikumą, dirbo “Saturno” knygyne. Paskui gimė sūnelis Simas ir prasidėjo kiti rūpesčiai.
Su Vidu susipažino prieš ketverius metus. Tuomet jis mokėsi VISI – aukštas, gražus, aistringas krepšinio mėgėjas, pats mokykloje žaidęs krepšinį. Netrukus susituokė. Vedęs mokslus metė – teko pačiam užsidirbti duoną šeimai.
– Vidas nevengė jokio darbo, – pasakoja Aušra. – Nuo mažų dienų buvo pratęs pasikliauti savo rankomis. Lengvo uždarbio nesivaikė, o ir nemokėjo sukčiauti.
– Kaip daugeliui jaunų šeimų, mums visko trūko, – toliau tęsia pasakojimą Aušra, – o dirbo tik vienas Vidas. Net vasaromis nepailsėdavo – kartu su broliu ir tėvu uždarbiaudavo statydami namus.
Ir priduria:
– Netekau geriausio draugo, artimiausio žmogaus... Dabar gyvenimas atrodo toks tuščias. O mažas kambarėlis toks erdvus.
Guodžiu – mažas sūnelis liko. Tėvo tąsa...
Mažyliui dar nėra trejų metukų. Tėvelį labai mylėjo, laukdavo jo grįžtant, mat jis visada rasdavo laiko su sūnumi pažaisti. Simukas glostė tėvelio galvą, sakė miega. Pailsės, pamiegos ir vėl su juo žais...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 55.

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti : [žuvusių Sausio 13-ąją V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, R. Jankausko, I. Šimulionio, T. Masiulio, V. Vaitkaus, V. Druskio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Silickienė, Genė. Garbė žuvusiems, sielvartas gyviesiems : [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 1, 4.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Keliuotytė, Rasa. Jaunystėj nutrūko svajonės... - Portr. // Tiesa. - 1991, vas. 9.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Laikas negydo kraujuojančių žaizdų : [1991 m. sausio 13-ąją žuvusiųjų artimieji apie vaikų, vyrų netektį, šiandieninį gyvenimą]. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Bronius Jankauskas, Genovaitė Kavoliukienė, Valerija Vaitkienė, Aušra Maciulevičienė. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 12.

Likimą lėmė Lietuva : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusiųjų artimųjų prisiminimai] / parengė Aušrinė Baronaitė. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Milda Druskienė, Vincė Gerbutavičienė, Antanas Gerbutavičius, Bronius Jankauskas, Vanda Juknevičienė, Genovaitė Kavoliukienė, Aušra Maciulevičienė, Ona Povilaitienė, Vitalija Krivickienė, Robertas Vaitkus. // Veidas. - 1996, Nr. 2, p. 14-16.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Ganusauskas, Edmundas.Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Adomaitis, Gediminas.Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Sausio 13-oji - Anelės ir Jono Maciulevičių širdyse : [apie žuvusįjį, jo tėvus, dabar gyvenančius Miežonių kaime, Molėtų rajone]. - Iliustr. // Vilnis. - 2005, saus. 11, p. 1, 5.

Meilus, Algirdas. Užgeso dvi 1991 m. sausio 13-osios įvykių sužeistos širdys : [apie tragiškai žuvusio už Lietuvos laisvę Vido Maciulevičiaus tėvus Anelę ir Joną Maciulevičius, iškeliavusius į Amžinybę] // Utenis. - 2006, vas. 7, p. 6.

Purytė, Sigita.Greta Sausio 13-ąją žuvusio sūnaus atgulė ir tėvai / Sigita Purytė. - Iliustr. // Respublika. - 2006, vas. 6, p. 15.
Apie Lietuvos nepriklausomybės gynėjo V. Maciulevičiaus tėvus A. ir J. Maciulevičius.

Ambrazas, Goda.Laisvės karta žino jos kainą / Goda Ambrazas. - Iliustr. - (Miestas) // Vilniaus diena. - 2008, saus. 12, p. 5.
Rašoma, kad saus. 11 d. Vilniaus Užupio gimnazijoje visi mokytojai pamokas pradėjo pasakojimu apie Sausio 13-osios įvykius, pateikiami mokytojų bei mokinių pasisakymai; informuojama, kad 1991 m. sausio 13-osios įvykiams atminti pirmoji pamoka buvo skirta ir Lazdynų Sausio13-osios vardo mokykloje, kurios trys mokiniai R. Jankauskas, V. Maciulevičius ir I. Šimulionis bei du moksleivių tėvai A. Povilaitis ir V. Vaitkus žuvo prie Televizijos bokšto.