jukneviciusAk, tas Rimanto Juknevičiaus charakteris: žūtbūt apginti silpnesnįjį, skriaudžiamąjį, sutramdyti akiplėšą, chuliganą. Taip ir girdi jo žodžius: “Kas kitas, jei ne aš?”
Žuvusiojo vaikino draugai pasakojo, jog prie televizijos bokšto Rimas buvo gerai nusiteikęs. Visi šoko, dainavo, sužvarbę vaišinosi vilniečių atnešta kava, sumuštiniais.
Iš tamsos pradėję plūsti užpuolikai į minią ėmė mėtyti sprogmenis. Rimas draugus drąsino: nesitraukim nė žingsnio. Nuo pabūklų trenksmo aplinkiniai parkrito. Jis liko stovėti lyg ąžuolas. Paskui nuo pasalūnės kulkos palūžo. Šalia buvęs marijampolietis studentas Vytautas Juozapavičius puolė Rimą nešti ir pajuto, kaip per rankas srūva kraujas. Draugai nuvežė jį į Santariškių klinikinę ligoninę. Deja...
Vanda Juknevičienė – penktosios Marijampolės vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytoja. Aukšta, sportiška, užjaučianti kiekvieną, kam reikia dėmesio, paramos. Ją myli vaikai. Vyras Rimantas Juknevičius – gamybinio mokymo kombinato direktorius, rengia kvalifikuotus darbininkus kaimui.
– Mūsų šeimoj visa Lietuva: Vanda – žemaitė, aš – aukštaitis, vaikai – suvalkiečiai. Užauginame tris sūnus. Vyriausias, Henrikas, baigė Vilniaus VISI, dirba rajono statybos organizacijoje, renčia solidžius pastatus. Rimas mokėsi Kauno technologijos universiteto radioelektronikos fakulteto IV kurse. Jauniausias Tomukas – septintokas. Visi broliai geri sportininkai. Rimas buvo krepšininkas.
Tėvai savo atžalas taip ir ugdo: tegu būna tvirti fiziškai, stiprūs dvasia. Juk tą siaubingą naktį sūnus Henrikas irgi išskubėjo iš namų į Marijampolės J.Basanavičiaus aikštę, prie miesto savivaldybės. Kas žino: gal ir čia reikės pagalbos.
– Nepagalvokit, kad mūsų šeima kuo išsiskiria. Esam kaip visi. Gyvename kukliai. Nesiekiam nei turtų, nei šlovės. Geras vaikas – ir laimė, ir paguoda, – girdžiu švelnų mokytojos Vandos balsą.
Tėvas priduria:
– Sūnų nelepinam. Rimas ir Henrikas vasaromis plušėjo sode, nešiojo statyboms plytas, dirbo bet kokius pagalbinius darbus.
Rimas šių metų rugpjūčio 9 dieną būtų šventęs 25-ąją jaunystės vasarą. Baigęs Marijampolės 6-ąją vidurinę, vaikinas stojo į Kauno technikos mokyklą. Mat iš jos neimdavo į armiją. Bet tais metais kaip tik visus “sušlavė”. Betarnaujantį kariuomenėje, vyresni kareiviai – chuliganai – bandė Rimą pažeminti, išnaudoti, bet jis sugebėjo save apginti. Grįžęs įstojo į Kauno technologijos universitetą.
– Man nuojauta seniai sakė, kad Lietuva be aukų neapsieis, – tėvo balse ir skausmas, ir laisvės kainos suvokimas.
Jam pritaria vyriausiasis sūnus Henrikas: brolio poelgį dabar visi pakartotume nesvyruodami.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 49.

Knygos

Lietuvos laisvės gynėjas Rimantas Juknevičius : 1991 m. Sausio 13-oji / [sudarė Paulina Danutė Vidrinskienė]. - Marijampolė : Piko valanda, 2012. - 187, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr.

Straipsniai

Jazukevičiūtė, Dalia, Žemulienė, Laima. Jų jaunystę sutraiškė tankai: [pateikiama informacija apie sužeistuosius prie TV bokšto, apie tai, kad nuo sužalojimų mirė L. Asanavičiūtė, kad nuo šautinės žaizdos sausio 13 d. vakare mirė R. Juknevičius] // Respublika. - 1991, saus. 15.

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Rimantas Juknevičius : [KTU studentas, 1966 08 09 - 1991 01 13: nekrologas] / Marijampolės m. savivaldybė. - Portr. // Naujasis kelias. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti : [žuvusių Sausio 13-ąją V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, R. Jankausko, I. Šimulionio, T. Masiulio, V. Vaitkaus, V. Druskio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Baniulaitienė, Aurelija. Taip gimsta didvyriai : [apie marijampoliečio R.Juknevičiaus laidotuves]. - Iliustr. // Sūduva. - 1991, saus. 17.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Kazakevičius, Kazys. Miesto tarybos sesija : [svarstyti klausimai, susiję su Sausio 13-osios įvykiais: dėl R. Juknevičiaus atminimo įamžinimo, svarbių objektų saugojimo, padėties mieste ir Lietuvoje] // Sūduva. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Juršė, Bronius. Herojiškas sugrįžimas į gimtąjį miestą : R. Juknevičiaus laidotuvės. - Iliustr. // Sūduva. - 1991, saus. 18.

Kulbokaitė, R. ... Lyg vėjy užgesusi žvakė... : [apie marijampoliečio R. Juknevičiaus laidotuves]. - Iliustr. // Naujasis kelias. - 1991, saus. 18.

Pakirto kruvina ranka : R. Juknevičiaus atminimui // Tėvynės šviesa. - 1991, saus. 18.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Marijampolė : [apie Sausio 13-ąją žuvusio R. Juknevičiaus laidotuves Marijampolėje]. - "P. b." inf. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 19, p. 4.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Užuojauta iš Kokolos : [R. Juknevičiaus tėvams] // Sūduva. - 1991, saus. 19.

Žodžiai prie Rimanto Juknevičiaus kapo. - Iliustr. - Aut.: Bronius Beržinis, Gintautas Iešmantas, Vytautas Gaidamavičius, Stasys Daugėla. // Sūduva. - 1991, saus. 19.

Jonikaitė, R. Pamokose - skausmas ir susikaupimas : [apie Vilties ir gedulo pamokas Marijampolės 6 vid. mokykloje, kurioje mokėsi R. Juknevičius] // Naujasis kelias. - 1991, saus. 24.

Juršė, Bronius. Sugrįžta nepriklausomos Lietuvos apdovanojimai : Rimantas Juknevičius - Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius. - Iliustr. // Sūduva. - 1991, saus. 24.

Misiukevičius, Gintautas. Laiškas žuvusiam draugui. - Portr. // Forumas. - 1991, saus. 29.

Meškauskas, Juozas. Pašešupio ąžuolėlis. - Portr. // Tiesa. - 1991, vas. 2.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Marijampolė. Miesto taryba, minėdama pirmąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines, vieną iš pagrindinių gatvių pavadino... Rimanto Juknevičiaus vardu : [žinutė] // Lietuvos aidas. - 1991, kovo 20.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Paminklas Rimantui Juknevičiui : [atidengtas 1992 m. sausio 13 d., skulptorius J. Dulinskas] // Sūduva. - 1992, saus. 15, p. 1.

Juknevičienė, Vanda. "Dabar jau žinau, kad jis niekada nepareis" : [pokalbis su žuvusiojo motina / kalbėjosi] Irena Babkauskienė. - Iliustr. // Respublika. - 1995, saus. 13, p. 17.

Marijampolė : [apie tai, kad prie Marijampolės 6 vid. mokyklos atidengta R. Juknevičiaus atminimui skirta lenta] // Respublika. - 1995, saus. 13, p. 7.

Jakubonis, A. Nedidelę Lietuvą išaukštino didelė meilė : [apie tai, kad prie Marijampolės 6 vid. mokyklos atidengta R. Juknevičiaus atminimui skirta lenta] // Sūduva. - 1995, saus. 17.

Kraupios nakties atsiminimai : [apie tai, kad prie Marijampolės 6 vid. mokyklos atidengta R. Juknevičiaus atminimui skirta lenta, apie kitus Sausio 13-ajai skirtus renginius] // Suvalkietis. - 1995, saus. 17.

Likimą lėmė Lietuva : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusiųjų artimųjų prisiminimai] / parengė Aušrinė Baronaitė. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Milda Druskienė, Vincė Gerbutavičienė, Antanas Gerbutavičius, Bronius Jankauskas, Vanda Juknevičienė, Genovaitė Kavoliukienė, Aušra Maciulevičienė, Ona Povilaitienė, Vitalija Krivickienė, Robertas Vaitkus. // Veidas. - 1996, Nr. 2, p. 14-16.

Juozokienė, Aušra. "Galbūt juos pasirinko LIKIMAS...". - Portr. // Sūduva. - 1996, saus. 13, p. 3.

Rukšėnienė, Henrika. Gyvenimas su Sausio 13-ąja širdyje : [pagal žuvusiojo tėvo, Marijampolės teritorinės muitinės Kalvarijų posto virš. R. Juknevičiaus pasakojimą]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 13, p. 1, 12-13.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Andriuškevičius, Arūnas. KTU prisimena savo didvyrius : prieš dešimt metų Sausio 13-ąją žuvo du šios aukštosios mokyklos studentai : [apie saus. 12 d. Kauno technologijos universitete vykusį renginį, skirtą 1991 m. sausio 13-ąją Vilniuje žuvusiųjų šios aukštosios mokyklos studentų R. Juknevičiaus ir V. Druskio atminimui]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2001, saus. 13, p. 5.

Ganusauskas, Edmundas.Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija.Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Adomaitis, Gediminas.Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Voverienė, Ona. Tautos sargyboje. "Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o savo žemę...". - Portr., iliustr. // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 14, p. 10.

Kazakevičienė, Rima. Išmoko gyventi su netektimi : [Marijampolėje gyvenančių 1991 m. sausio 13 d. žuvusio R. Juknevičiaus tėvų V. ir R. Juknevičių to meto atsiminimus]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2006, saus. 13, p. 1, 4.

Laisvės gynėjų dieną miestelėnai suplūdo į koncertą R. Juknevičiaus atminimui. - Iliustr. // Suvalkietis (Marijampolės apskr.). - 2009, saus. 15, p. 1.
Apie Marijampolėje sausio 13 d. vykusius renginius pagerbiant už Lietuvos laisvę žuvusiuosius. Pažymima, jog pavakare kultūros rūmuose įvyko R. Juknevičiui skirtas koncertas - savo dainas jo atminimui skyrė grupė "Fuego".

Juknevičienė, Vanda. Vanda Juknevičienė: "Tikiu, kad Lietuva atsities" : [pokalbis su žuvusio Rimanto Juknevičiaus motina] / kalbėjosi] Zita Dzidolikienė. - Iliustr. // Savaitė. - 2011, kovo 10, p. 3-4.

Sajauskas, Stanislovas. Laisvės gynėjas Rimantas Juknevičius 1966-1991 / Stanislovas Sajauskas. - Portr., iliustr. // Marijampolė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2011. - P. 277-283.