jankauskasRolandas Jankauskas su jaunesniu broliu Mariumi ir draugais atėjo prie televizijos bokšto dar prieš baisiųjų įvykių pradžią. Nė vienas nenujautė, net panaši mintis nekilo, kad po pusvalandžio, valandos žmonės čia bus traiškomi tankais, šaudomi.
– Šiurpi naktis, – dar ir dabar prisiminęs krūpčioja Rolando brolis. Net namuose nesijaučia saugus – langai ir durys atrodo netvirti.
Marių sukrėtė brolio mirtis. Dar taip neseniai laukė jo sugrįžtant iš armijos – stipresnio, vyresnio – kaip atramos...
Pasipylus šūviams, kilus sumaiščiai, broliai pametė vienas kitą iš akių. Marius puolė gelbėti apsvaigintos sprogimų savo draugės... Parėjęs namo Rolando nerado. Tėvus nuramino – lyg matęs, kaip jis iš besiblaškančios minios nešęs išsigandusią mergaitę...
Sekmadienį tie, kurie galėjo matyti Kauno televizijos transliaciją, ekranuose išvydo neatpažįstamai sužalotą veidą.
Rolando artimieji, dar nieko nenujausdami, laukė visą dieną. Jų televizorius Kauno stoties nerodė. Motinos akis, matyt, nebūtų suklydusi, kad ir kaip pasikeitęs sūnus.
Vakare pradėjo ieškoti. Sunku beatpažinti. Ir dar rusenanti viltis – gal ne jis? Bet jokių abejonių nekėlė jūreiviški marškinėliai...*
“Jankauskas Rolandas gimė 1969 metų sausio 2 dieną Vilniuje. Mokėsi 34-ojoje vidurinėje mokykloje. Baigęs 8 klases, įstojo į Vilniaus elektromechanikos technikumą. 1987 metais jau – KPI studentas. Tais pačiais metais paimtas į armiją. Tarnavo jūrų laivyne Vladivostoke trejus metus. 1990 metų lapkričio mėnesį grįžo namo. 1991 metų sausio 13 dieną užmuštas sovietų desantininkų”, – rankose laikau tėvo surašytą trumputę sūnaus biografiją.
– Buvo švelnaus būdo, guvaus proto, – sako tėvas.
Rolando tėvas – Bronislovas Jankauskas, kilęs iš Gruzdžių. Baigęs Vilniaus konservatorijoje chorvedybą. Motina Galina – rusė iš Altajaus krašto. Į Lietuvą atvažiavo atlikti praktikos. Taip ir liko. Augino du sūnus.
Rolandas buvo linkęs prie techninių mokslų, kaip ir jaunesnysis brolis. Mokykloje mokėsi prastokai, nors vėliau technikume puikiai. Dalyvaudavo matematikos olimpiadose. Po aukštaūgio, stambaus vaikino, buvusio sportininko, ieties metiko, išore slėpėsi jautri prigimtis.
Kai Lietuvoje prasidėjo atgimimas, Rolandas buvo toli – tarnavo armijoje. Rašė, jog sekasi gerai, tegul namiškiai nesirūpina. Ne kartą girdėję apie kankinimus ir mušimus armijoje, tėvai nerimavo – gal nesako teisybės? Parvažiavęs atostogų, Rolandas tikino – jog niekas nemuša. Gal dėl to, kad pavojinga užkabinti stiprų, tvirtą vaikiną.

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 47.

* Žuvusiojo tėvas Bronislovas Jankauskas interneto svetainės kūrybinei grupei 2006 m. gruodžio 12 d. atsiuntė Vilniaus apygardos teismo 2006-08-23 nuosprendžio išrašo, kuriame išdėstytos sūnaus žuvimo aplinkybės, kopiją (skenuotas dokumentas – žemiau).

 

Skenuotas dokumentas

Knygos

Užklotas amžina laisve / sudarytojas Vytautas Plakys. - Vilnius : “Technika”, 2011. - 86 p. : iliustr.

Straipsniai

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.
Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti : [žuvusių Sausio 13-ąją V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, R. Jankausko, I. Šimulionio, T. Masiulio, V. Vaitkaus, V. Druskio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Silickienė, Genė. Garbė žuvusiems, sielvartas gyviesiems : [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 1, 4.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Keliuotytė, Rasa. Grūmėsi už save ir kitus. - Portr. // Tiesa. - 1991, saus. 30.

Maceika, V. Jis žuvo sausio 13-ąją. - Portr. // Inžinerija. - 1991, kovo 5.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Laikas negydo kraujuojančių žaizdų : [1991 m. sausio 13-ąją žuvusiųjų artimieji apie vaikų, vyrų netektį, šiandieninį gyvenimą]. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Bronius Jankauskas, Genovaitė Kavoliukienė, Valerija Vaitkienė, Aušra Maciulevičienė. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 12.

VTU studentas Rolandas Jankauskas, žuvęs 1991.01.13 : [nuotrauka] // Vilniaus technikos universitetas, 1956-1996. - Vilnius, 1996, p. 149.

Likimą lėmė Lietuva : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusiųjų artimųjų prisiminimai] / parengė Aušrinė Baronaitė. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Milda Druskienė, Vincė Gerbutavičienė, Antanas Gerbutavičius, Bronius Jankauskas, Vanda Juknevičienė, Genovaitė Kavoliukienė, Aušra Maciulevičienė, Ona Povilaitienė, Vitalija Krivickienė, Robertas Vaitkus. // Veidas. - 1996, Nr. 2, p. 14-16.

Peršonytė, Rūta. Žuvo elgdamasis kaip liepė sąžinė : [apie paminklinės lentos žuvusiam Vilniaus technikos universiteto studentui R. Jankauskui atidengimo ceremoniją]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 3.

Buivydienė, Daiva. "Mokytis ir kovoti taip, kaip sako tavo sąmonė" : [apie paminklinės lentos žuvusiam Vilniaus technikos universiteto studentui atidengimo ceremoniją]. - Portr. // Inžinerija. - 1996, saus. 15, p. 1.

Turėjome tik vieną ginklą - meilę Tėvynei ir meilę vienas kitam : [pasisakymai atidengiant paminklinę lentą žuvusiam Vilniaus technikos universiteto studentui R. Jankauskui] / parengė M. Akstinaitė, D. Buivydienė. - Iliustr. - Aut.: Edmundas Kazimieras Zavadskas, Kazimieras Maceika, Juozas Tartilas, Kazimieras Vasiliauskas, Rimantas Klimavičius. // Inžinerija. - 1996, saus. 30, p. 1, 3.

Sostinės mokykloje - atminimo lenta : [apie Vilniaus aukštesniosios elektronikos mokykloje vykusią atminimo lentos 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiems šios mokyklos absolventams V. Druskiui ir R. Jankauskui atidengimo ceremoniją] // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 14, p. 3.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Ganusauskas, Edmundas.Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Norkevičius, Julius. Širdies atmintis saugo skausmingus nepriklausomybės žingsnius : [apie žuvusį VGTU studentą R. Jankauską, kitus universiteto bendruomenės narius, 1991 m. sausį budėjusius prie parlamento, TV bokšto ir kitų objektų]. - Iliustr. // Inžinerija. - 2001, saus. 9, p. 1.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Adomaitis, Gediminas.Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Ambrazas, Goda.Laisvės karta žino jos kainą / Goda Ambrazas. - Iliustr. - (Miestas) // Vilniaus diena. - 2008, saus. 12, p. 5.
Rašoma, kad saus. 11 d. Vilniaus Užupio gimnazijoje visi mokytojai pamokas pradėjo pasakojimu apie Sausio 13-osios įvykius ir pateikiami mokytojų bei mokinių pasisakymai; informuojama, jog 1991 m. sausio 13-osios įvykiams atminti pirmoji pamoka buvo skirta ir Lazdynų Sausio13-osios vardo mokykloje, kurios trys mokiniai R. Jankauskas, V. Maciulevičius ir I. Šimulionis bei du moksleivių tėvai A. Povilaitis ir V. Vaitkus žuvo prie Televizijos bokšto.

Staskevičienė, Aurelija. Sausio 13-oji: tikėjimas laisve ir rytdiena / Aurelija Staskevičienė. - Iliustr. // Inžinerija. - 2011, saus. 26, p. 1.
Apie Sausio įvykių minėjimą ir buvusio VGTU studento R. Jankausko 20-osioms žūties metinėms skirto leidinio "Užklotas amžina laisve" pristatymą.