povilaitisKampe, ant staliuko – didelė dabar jau buvusio šio buto šeimininko Apolinaro Povilaičio nuotrauka, pušies šakelė, mirganti žvakelės liepsna. Durys į kambarį beveik neužsidaro. Čia tai žuvusiojo žmona Ona, tai vaikai. Stabteli prieš portretą ir tyliai, tarsi gyvo žmogaus klausia: kaip mums gyventi toliau? Po tėvo mirties Technikos universiteto studentė Edita Povilaitytė sugebėjo išlaikyti du egzaminus. Jos filosofijos žinias dėstytojas įvertino visais dešimčia balų.
– Reikia būti tokiems kaip tėtis. Nedarykime jam gėdos, – įspėjo ji brolius. Apolinaras Povilaitis – pats vyriausias iš žuvusių prie televizijos bokšto kraupią naktį. Jam buvo tik 54. Šis geraširdiškai besišypsantis žmogus paveldėjo taikų, bet tvirtą būdą genties, kuriai priklausė ir Lietuvos prisikėlimo šauklys Vincas Kudirka. A.Povilaičio senelė buvo A.Kudirkaitė.
Pats užaugo daugiavaikėj šeimoj. Anksti ėmė pelnyti duoną, kad tik nereikėtų nutraukti kąsnio nuo seserų ar brolių.
Kadaise buvo pradėjęs dirbti gamykloje. Bet ilgiau neiškentė. Negalėdavo matyti, kaip dažnas bendradarbis, ką nutvėręs, velka į namus. Priekaištaudavo jiems. Tuo ir neįtiko.
Geriau jam būdavo telefonų stotyje. Naktį dirbdavo, dieną mokydavosi ar saugodavo vaikus.
O visam laikui pritapo Lietuvos Mokslų Akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute. Buvo šaltkalvis, patikimas mokslinių darbuotojų talkininkas.
– Namuose man irgi jokios bėdos nebūdavo: ar ką pataisyti, ar sukalti – viską galėjo, – tramdo ašaras Ona Povilaitienė. – Sode įtaisė vėjo varomą elektros jėgainę. Planavo su vyresniu sūnumi įvesti namelin vandentiekį, sukonstruoti radijo siųstuvą, kuris signalizuotų, jei kas pasigvieš į automobilį... Ir bitės be globos liko. Matyt, išnyks.
– Kodėl kulka pirmiausia pasirenka dorą žmogų? – kartojo O.Povilaitienė. – Juk yra tiek girtuoklių, chuliganų.
Tegalėjau atsakyti, jog panašūs žmonės tiesiog neina ten, kur jaučia pavojų esant.
Apolinaras Povilaitis pirmą nepriklausomybės kovų “krikštą” gavo Katedros aikštėje 1989-aisias, desantininko “bananu”. Užstojo seną moterį... Bet tai neatšaldė jo noro veržtis į pirmąsias pozicijas. Vis budėdavo Nepriklausomybės aikštėje, prie televizijos bokšto.
Sūnus, pamatęs tėvą ant lentos, susmuko vietoje. Žmona kažkaip išsilaikė ant kojų. Lyg žvelgė į praviras vyro akis, kuriose buvo sustingusi neapsakoma nuostaba. Iki paskutinės sekundės netikėjo, kad gali šauti į beginklį žmogų.
– Mums jis vis dar gyvas. Regis, atsidarys durys ir įeis, – sako Ona Povilaitienė.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 61.

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti : [žuvusių Sausio 13-ąją V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, R. Jankausko, I. Šimulionio, T. Masiulio, V. Vaitkaus, V. Druskio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Silickienė, Genė. Garbė žuvusiems, sielvartas gyviesiems : [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 1, 4.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Baužytė, Jūra. “Reikia būti tokiems, kaip tėtis...”. - Portr. // Tiesa. - 1991, vas. 15.

Jokūbaitis, Algirdas. Mylėjo ir saugojo Tėvynę : darbštaus sodininko Apolinaro Povilaičio atminimui. - Portr. // Mūsų sodai. - 1991, Nr. 3, p. 3.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Likimą lėmė Lietuva : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusiųjų artimųjų prisiminimai] / parengė Aušrinė Baronaitė. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Milda Druskienė, Vincė Gerbutavičienė, Antanas Gerbutavičius, Bronius Jankauskas, Vanda Juknevičienė, Genovaitė Kavoliukienė, Aušra Maciulevičienė, Ona Povilaitienė, Vitalija Krivickienė, Robertas Vaitkus. // Veidas. - 1996, Nr. 2, p. 14-16.

Valickaitė, Henrika. Degančios valandos kaina : vakaras Sausio 13-ąją žuvusio Apolinaro Povilaičio šeimoje. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 1, 9.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Ganusauskas, Edmundas. Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Adomaitis, Gediminas. Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Kirkilienė, Julija. Aukščiausiai Tarybai ginti skirti ginklai buvo paslėpti Elektrėnuose / Julija Kirkilienė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2007, saus. 12, p. 1, 2.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, prie Aukščiausiosios Tarybos gynimo prisidėjusius Elektrėnų savivaldybės gyventojus G. Akelį, K. Vitkauską, prie Televizijos bokšto žuvusį Apolinarą Juozą Povilaitį ir jo šeimą.

Milerienė, Vaidilutė. Iškilų kraštietį primins simbolinis akmuo / Vaidilutė Milerienė. - Iliustr. // Valsčius. - 2007, liep. 20, p. 1, 6.
Apie Griškabūdžio seniūnijos Bliuviškių kaimo bendruomenės iniciatyva įamžintą kraštiečio Apolinaro Juozo Povilaičio, Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto žuvusio už Lietuvos laisvę, atminimą.

Ambrazas, Goda. Laisvės karta žino jos kainą / Goda Ambrazas. - Iliustr. - (Miestas) // Vilniaus diena. - 2008, saus. 12, p. 5.
Rašoma, kad saus. 11 d. Vilniaus Užupio gimnazijoje visi mokytojai pamokas pradėjo pasakojimu apie Sausio 13-osios įvykius, pateikiami mokytojų bei mokinių pasisakymai; informuojama, jog 1991 m. sausio 13-osios įvykiams atminti pirmoji pamoka buvo skirta ir Lazdynų Sausio13-osios vardo mokykloje, kurios trys mokiniai R. Jankauskas, V. Maciulevičius ir I. Šimulionis bei du moksleivių tėvai A. Povilaitis ir V. Vaitkus žuvo prie Televizijos bokšto.

Povilaitis, Robertas.Laikas vidinei laisvei. - Iliustr. - (Nuomonės) // Vilniaus diena. - 2010, saus. 14, p. 6; Kauno diena. - 2010, saus. 14, p. 6.
Pateikiama sutrumpinta Laisvės gynėjų dienai skirtame iškilmingame Seimo posėdyje dalyvavusio Sausio 13-ąją žuvusio A. J. Povilaičio sūnaus R. Povilaičio kalba.

Povilaitis, Robertas. Siekiant vidinės laisvės : A.J. Povilaičio, žuvusio 1991 m. saus. 13 d., sūnaus R. Povilaičio kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti. - Iliustr. // Tėviškės žiburiai. - 2010, vas. 9, p. 1, 3.

Povilaitis, Robertas. Užaugti ir subręsti kaip laisvų piliečių valstybei / Robertas Povilaitis // XXI amžius. - 2010, saus. 22, p. 3.
Lietuvos laisvės gynėjo A.J. Povilaičio, žuvusio 1991 m. sausio 13 d., sūnaus kalba iškilmingame Seimo posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai.