...Šalia manęs skeveldra pataikė moteriai į veidą, iš karto pasipylė kraujas. Greitosios pagalbos arti nebuvo, žmonės patys nešė sužeistuosius į individualias mašinas. Nusileidę į apačią, pamatėme, jog tiltas užkimštas šarvuočių. Eidami per jį, išgirdome baisų sprogimą, ėmė byrėti aplinkinių namų langų stiklai. Teritorijoje šaudymas nesiliovė. Nuo bokšto prie autobuso ėmė rinktis nusiminę druskininkiečiai. Jau žinojome, kad yra aukų.

Apie 4 val. virš bokšto pakilo žalia raketa. Buvo aišku, kad jame šeimininkauja desantininkai.

Nė vienas žmogus, esantis prie bokšto, neturėjo net akmens rankoje. Vienintelis ginklas buvo skandavimai: “Laisva Lietuva!”

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 60.