...Pasigirdo šauksmai, kad yra aukų. O desantininkai toliau sadistiškai buožėmis daužė minią. Visą laiką nenutilo automatų ir pabūklų šūviai. Bet žmonės nesiskirstė. Mes toliau skanduodami stovėjome kaip siena. Tuomet savo darbą pradėjo tankai. Jie mus nustūmė nuo bokšto. Mūsų pirmoji grandis priartėjo prie arčiau stovinčių tankečių, sudarydami laisvą plotą besitraukiantiems žmonėms, kad mažiau žūtų žmonių.

Tuo metu smogiamoji grupė, prasiveržusi į bokštą, naikino visa, kas po ranka pakliuvo. Visą laiką, kol mes buvome aikštėje, bokšte girdėjosi šūviai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 32.