...Didžiuojuosi Lietuvos žmonėmis, bokšto gynėjais, savo šeimos nariais, kurie, girdėdami, kad prie apačioje esančių televizijos bokšto pagalbinių pastatų žudomi žmonės, turėdami laiko apsispręsti, nesitraukė nuo bokšto ir pasirinko mirtį ar kitokias kančias. Nemačiau nė vieno žmogaus, kuris būtų palikęs budėtojų gretas, priešingai – gretas dar labiau pagausino iš apačios atbėgę žmonės. Mus gali nužudyti, bet niekas mūsų nenugalės!

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 161.