...Prie bokšto išbuvau iki 7 valandos ryto. Prie ekskursijų tarnybos pastato ant betoninio paaukštinimo stovėję jaunuoliai visą naktį laikė lietuvišką trispalvę. Vėliau, atrodo, apie 5 valandą, bokšte pasirodė raudona vėliava, po kiek laiko – ir antra... Mačiau, kaip kareiviai išnešinėjo kažkokias dėžes iš bokšto ir krovė į dengtą mašiną.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 126.