Iš mūsų penkto aukšto matėsi, kaip žmonės bėgo prie bokšto. Girdėjosi skanduojant “Lietuva!”. Tuo tarpu tankai rikiavosi apie TV bokštą. Vieni ant kalno važiavo iš Kosmonautų pr., kiti – Sudervės g., pro centrinį įėjimą, kur buvo labai daug žmonių. Orą čaižė prožektoriai, griaudėjo patrankų šūviai. Žmonės stovėjo. Tankai traiškė mašinas, žmones. Sukantiems į kalną tankams užkliuvo sunkvežimis su smėliu.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 42.