...Vieni desantininkai šaudė kokių 2 metrų atstumu nuo savęs į šaligatvį, nuo kurio atšokę šoviniai kilo aukštyn ir lėkė į žmones, kiti šaudė tiesiai į minią.

Prasidėjus žudynėms ir desantininkams veržiantis per išdaužtus langus į bokštą, pamatėme, kad toliau ginti bokštą beprasmiška, todėl po truputį pradėjome nuo jo trauktis. Tačiau budeliai šaudė ir į besitraukiančiuosius. Žmonės krito, net kai buvome už 30-50 metrų nuo bokšto. Vieną žmogų kulka pasiekė netoli laiptelių į Lazdynus.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 44.