“Budem bratj, čto li? Prijom”, - išgirdau eteryje, sukiodamas “Šilelį” sausio 12-osios vakare... Gyvenu netoli Šiaurės karinio miestelio, Tuskulėnų gatvėje. Pastarosios naktys ypač buvo neramios: burzgė varikliai, trinksėjo mašinų ratai, žlegėjo vikšrai, karinė technika riedėjo Apkasų, Rinktinės, Žalgirio gatvėmis...

Tą baisią naktį duslus riaumojimas pasigirdo apie pirmą valandą... Pamačiau iš kareivinių išriedančius tankus ir šarvuočius. Jie stipriais prožektoriais skrodė juodą naktį ir vedžiojo spindulius po daugiaaukščių namų balkonus... Tankai ir šarvuočiai nužlegėjo Žalgirio gatve, paskui juos – „Liudi"... Po kokio pusvalandžio išgirdome automatų papliūpas, patrankų šūvius...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 87.