Kai sugriaudėjo šūviai, iššokome iš namų, pakeliui dar rengdamiesi. Žmonės bėgo ir iš kitų namų. Jau bokštas visai čia pat. Ir staiga šūviai – vienas po kito, iš tankų. Nuo to garso nusmelkė skausmas, ėmė spengti ausyse, atrodo, lyg kas būtų bloškęs į šoną. Pabiro stiklai, žmonės rėkė: “Lie-tu-va! Fa-šis-tai!” Sutratėjo automatai. Mes bėgom artyn tankų. Vienas manevruoja, suka į šoną. Priešais kruvinu veidu policininkas, per ranką bėga kraujas. Klausiu: “Ką padėti?” Sako: “Nieko”. Viena moteris pasiūlo jodo, kažkas paduoda jam nosinę.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 65, 66.