...Sekmadienį, kai atbėgau prie bokšto, tankai jau šaudė. Žmonės buvo susikabinę rankom. Tankai šaudė į juos tuščiomis. Po šūvio žmonės griūdavo. Pasirodė automatininkai. Vieni lindo į vidų, kiti mušė ir šaudė žmones, vaikydami juos iš teritorijos. Žiūriu – trys žmonės po tanko vikšrais! Du ištraukėm, o moters negalėjom ištraukti. Aš, buvęs tankistas, rodau jam per langelį, kad važiuotų atgal. Tankas dar ilgai stovėjo, bet pavažiavo. Moterį nunešėm į apačią ir išvežėm.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 46.