Kartu su kaimynu Prochorovu bėgom prie bokšto nuo Lazdynų pusės. Stabtelėjom prie tinklų tvoros. Ten stovėjo milicininkas ir paprašė ateit arčiau prie bokšto. Visi sulindom pro skylę tvoroj. Jau lakstė aplink bokštą tankai. Mačiau, kaip jie spaudė žmones prie bokšto, kaip dūrė patrankos į langus, daužė stiklus. Vienas iš sykio davė atbulas ir du vaikinus pervažiavo. Juos nunešė į greitąją. Kai sykį smarkiai šovė į langus, oro banga net kelis metrus nubloškė žmones į šoną. Prie manęs per 1-1,5 metro vėl tankas primygo du žmones: vyrą ir mergaitę. Rodžiau ranka, kad tankistas nuo jų nuvažiuotų. Esu širdininkas, po dviejų infarktu. Prašiau kareivių, kad šaudytų į mane, jei jau jiems taip reikia aukų, o ne jaunus, žmones. Tada šovė prie manęs į žemę.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 111.