...Vos pravažiavus tankams, nuo Sudervės tilto pusės pasigirdo šūksmai: “Žmogus po tanku!” Mes iš karto su greitosios pagalbos mašina pasukom į tą pusę, už 20-30 m pamatėme nešamą sužeistą žmogų. Į mašiną įkėlėme jau prasidėjus agonijai. Jam buvo smarkiai sužalota, beveik nutraukta koja, mėlynė ant pilvo (įtariu kepenų trūkimą), žaizdos galvoj. Išgelbėti jo nebegalėjome. Kažkoks jaunuolis, įšokęs į mašiną, susijaudinęs aiškino: “Suprantate, šis žmogus stovėjo ant smėlio mašinos, kuri buvo ant kelio link bokšto, o tankui pajudėjus pakliuvo po vikšrais”. Vėliau sužinojau, kad mirusysis buvo Algimantas Kavoliukas. Suteikėme pagalbą kitam sužeistajam – Kauno technologijos universiteto studentui Gradauskui su peršautom abiem kojom, o per priekines duris be paliovos kreipėsi pagalbos lengviau sužeisti: kareivių kažkokiais strypais sumuštom žaizdotom galvom, su daugybe stiklo skeveldrų veide, su akustinėmis traumomis.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 126.