... Šaudydami ir baisiai keikdamiesi stengėsi visus nuvaryti nuo aikštės į Sudervės gatvę, mušė geležinėmis lazdomis, automatų buožėmis ar šaudydavo serijomis po kojomis. Dešinėje pusėje (arčiau į Žvaigždžių gatvę) mačiau šaudant ir į žmones trumpomis automatų serijomis. Būnant man ir dar 6-8 žmonėms arti tanko, jis šovė tuščiu užtaisu. Buvau bangos parblokštas ant žemės, pajutau dešinės veido ir sprando pusės nudeginimą parako degėsiais, nuo to veidas ir sprandas daugelyje vietų kraujavo.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 54.