...Pradėjom giedoti “Marija, Marija”. Tankai artėjo prie žmonių. Sustojo maždaug per tris metrus nuo minios. Be jokio perspėjimo pradėjo šaudyti virš žmonių galvų. Iš pradžių tuščiais šoviniais. Ant galvų ėmė kristi dūžtantys stiklai. Pradėjome iš lėto trauktis, nes paaiškėjo, kad šaudo jau tikrais šoviniais. Kažkas riktelėjo: “Dujos!” Traukėmės toliau. Šalia krito rūkstantys paketai, bet jie nesproginėjo. Jau leidžiantis šlaitu, pasigirdo vadinamojo nacionalinio gelbėjimo komiteto atsišaukimas, bet esmę buvo sunku suprasti. Apačioje tankas sukinėjo savo vamzdį, taikydamas į besitraukiančius žmones. Aplink girdėjosi šauksmai: “Gydytoją!”, “Greitąją!”

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 51.