Kai atvažiavo pirmieji tankai, stovėjome ant kalno. Sunerimome, kai tankai pradėjo leisti dūmus. Kažkas šaukė: “Ašarinės dujos!”, bet pakvipo degėsiais. Nusileidome į apačią, niekas nesitikėjo, kad gali kažkas baisaus įvykti. Mes skandavome: “Lietuva, Lietuva!”, o tankas vamzdžiu daužė autobusus. Po to tankas vamzdį lėtai atsuko į mus ir iššovė. Stipri oro banga kirto per kojas. Užgulė ausis, pradėjo spengti galvoje.

Kitą dieną poliklinikoje pasakė, kad sprogo ausų būgneliai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 36.