...Kai nubėgau prie televizijos bokšto, jis jau buvo tankų apsuptas, todėl stovėjau iš krašto. Kai atvažiavo pirmoji tanketė, toks vienas prišoko ir parodė – “va čionai”. Gerai mačiau, kaip lipo laiptais desantininkai ir vis daužė langus buožėmis. O žmonės tuo metu stovėjo aplink bokštą. Aš tą, kuris atvedė tankus, dar pažinčiau: šviesia kepure, safari stiliaus striuke, gal kokių keturiasdešimties metų. Dar parodė, kai tankai jau bokštą apsupo, kad sustotų. Aš žinojau, jog kai šaudo, reikia išsižioti ir užsidengti ausis, bet kadangi rankoje laikiau krepšį, tai užsidengiau tik vieną ausį. O ta ausis, kuri liko neuždengta, buvo sužeista.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 100.