Sustojo tankai, iššoko vienas paskui kitą desantininkai. Papokšėjo tuščiais, o po to pradėjo mėtyti sprogstamuosius paketus. Vienas prie manęs nukrito - aš koja jį nuspyriau atgal. Antrą užmetė ant mūsų. Aš jį čiupęs sviedžiau atgal. Tuo metu smūgis - ir viskas. Iš automato. Maniau, kad koją nukirto, - nė kiek nevaldžiau. Mane ištraukė japonų žurnalistas, kitaip būtų sutrypę. Paskui kitas vyras prišoko ir nutempė į greitąją, o iš jos - tiesiai ant operacinės stalo.

Kai ligoninėje atnešė drabužius, švarke buvo penkios skylės, o kelnės visai sudraskytos.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 103.