“Apsiginklavusi” termosais su kava ir arbata, išėjau prie televizijos bokšto. Ten buvo nemažai žmonių, kurie dainavo, šoko.

Viskas vyko žaibiškai, dingo laiko sąvoka ir baimės jausmas. Kilo sąmyšis, žmones ėmė spausti tankas. Aš buvau nublokšta prie televizijos bokšto langų. Šūviai ir akinančios prožektorių šviesos stūmė mus tolyn. Nusileidusi pro tankų išlaužytą tvorą ant kalno, atsistojau prie namo, iš kur dar matėsi prie įėjimo į bokštą būrelis žmonių ir Lietuvos vėliava. Visą laiką girdėjosi šūviai, šauksmai: “Gydytojo, gydytojo!” Aplink mane stovintys žmonės verkė ir kartojo: “Niekšai, žudikai”.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 58.