...Aplink bokštą buvo daug žmonių, aikštelėse kūrenosi laužai, žmonės šildėsi, dainavo, atvažiavo “Armonikos” ansamblis. Iki pirmos valandos buvo ramu. Vėliau išgirdome pranešimą ir netrukus pamatėme bokšto link važiuojančius tankus su dideliais dūmų kamuoliais... Pasigirdo vaitojimai, žmonės jau nešė sužeistuosius. Desantininkai šaudė žmonėms į kojas. Kaip žiauriai elgėsi desantininkai, mes gyvenime nebuvome matę.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 63.