Kai priėjau prie rūmų, dalis desantininkų jau buvo vestibiulyje. Žmonių masė buvo apgulusi duris ir stengėsi ištraukti iš koridoriaus desantininkus. Bet jie įvairiais būdais atstūminėjo žmones. Iš viršaus buvo paleistas vanduo, čiurkšlės nestiprios, labiau panašios į dušą. Bet dalis vandens pakliuvo karininkui ant galvos. Jis, nieko nelaukdamas, atsuko automatą į tą pusę, iš kur bėgo vanduo, ir paleido dvi trumpas papliūpas. Gilzės krito tiesiog ant manęs. Aš stovėjau prie pat karininko. Vanduo baigė bėgti.

Šovęs karininkas staigiai pasisuko ir, lyg žmonių išsigandęs, nubėgo prie tanketės, kuri stovėjo priešais rūmus, ir, nustūmęs kareivį, įlipo į vidų.

Vėliau ne kartą buvo šaudoma iš automatų. Vieną kartą iššovė tankas.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 82.