Š.m. sausio 11d. per radiją išgirdęs, kad kviečiami žmonės prie Spaudos rūmų, nuvažiavau ten. Eidamas per Justiniškių gatvę, išgirdau salvę iš automato. Priėjęs prie įėjimo pamačiau, kad kareiviai jau viduje daro barikadą prie įėjimo iš stalų ir kėdžių. Žmonės, apstoję įėjimą pusračiu, skandavo: “Lietuva, Lietuva!”, o įniršę kareiviai stovintiems arčiausiai grasino buožėmis, šaukė “ubju”.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 85.