Spaudos rūmų užgrobimas

Kupčikas, Dainius. Kulkų suvarpytos sienos : [apie Spaudos rūmų užgrobimą] // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 12.

Sukruvintas penktadienis : [pasisakymai apie Spaudos rūmų šturmą] // Laisva Lietuva. - 1991, saus. 12, p. 2. - Aut.: Domas Šniukas, Arnoldas Čaikovskis, Leonas Braziulis, Rasa Karmazaitė, Laimutė Drazdauskaitė.

Pivoriūnas, Alfonsas. “Visų pirma skriaudžiame darbininkus” : [pokalbis su Lietuvos leidybos įmonės “Spauda” direktoriumi apie SSRS kariuomenės užgrobtus Spaudos rūmus / užrašė] Danguolė Repšienė // Tiesa. - 1991, saus. 23.

Stanynas R. Tai buvo pradžia : [apie sausio 11 d. įvykius prie Spaudos rūmų]. - Iliustr. // Naujasis kelias. - 1991, saus. 31.

Andrijonas, Antanas Pasmerkti sąžinės kančiai : [apie Spaudos rūmų užgrobimą] // Vakarinės naujienos. - 1991, vas. 15, p. 2.

Čaikovskis, Arnoldas. Generalinė repeticija : [apie Spaudos rūmų užgrobimą] // Karys. - 1991, Nr. 3, p. 20-21.

Baužytė, Jūra. Prieš metus buvo užgrobti Spaudos rūmai // Tiesa. - 1992, saus. 11.

Juraitis, Valentinas. Kaip Lukšys desantininkus maudė : [apie 1991 m. sausio 11 d. sužeistą Spaudos rūmų gynėją V.Lukšį] // Vakarinės naujienos. - 1992, saus. 11.

Andrijonas, Antanas, Miknevičienė, Zita, Godunavičienė Jadvyga. Spaudos rūmai : 1991 metų sausio 11-oji: [straipsniai] // Vakarinės naujienos. - 1995, saus. 11, p. 3.

Mackevičius, Petras. Prieš automato vamzdį: [apie Spaudos rūmų užgrobimą]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1995, saus. 14, p. 8.

Andrijonas, Antanas, Miknevičienė, Zita, Godunavičienė Jadvyga. Prie spaudos rūmų nuaidėjo pirmieji šūviai ir buvo pralietas kraujas: [pasisakymai / parengė] Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. // Vakarinės naujienos. - 1996, saus. 11, p. 4.

Sausio 11-oji neišdils : apie tai, kas vyko prieš šešerius metus sausio 11-ąją Spaudos rūmuose, prisimena bendrovės "Spauda" darbuotojai / parengė L. Stražnickas. - Iliustr. - Aut.: A. Butkevičius, D. Kneižienė, R. Gorodeckienė ir kt. - (Atmintis) // Vakarinės naujienos. - 1997, saus. 10, p. 3.

Girdzijauskas, Petras. Viltė / Petras Girdzijauskas. - Nuotr. // XXI amžius. - 2005, saus. 12, p. 5.
Prisiminimai apie 1991-ųjų sausio dienas, praleistas barikadose prie Aukščiausiosios Tarybos ir Spaudos rūmų.

Baublytė, Ona. Tuomet, kai mirtis žvelgė į akis / Ona Baublytė // Merkio kraštas. - 2012, saus. 17, p. 3.
Prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius ir išgyventas siaubo akimirkas okupantams užimant Spaudos rūmus.

Prijalgauskienė, Aleksandra. 1991 metų sausio dienų įvykiai / Aleksandra Prijalgauskienė. - Iliustr. // Tremtinys. - 2013, saus. 18, p. 6.
1991 m. sausio įvykių dalyvė pasakoja apie saus. 6-13 d. Vilniuje - susirėmimus prie Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, žmonių budynes prie Aukščiausiosios Tarybos.