Sausio tryliktosios naktį, apie 3 val., išėję į kiemą, prie namo durų sutikome pagyvenusį vyrą ir moterį. Parsivedėme juos namo. Moteris skundėsi, kad desantininkai automato buože daužė jai nugarą. O vyrui, kurio pavardė Pimpė, prasidėjo širdies priepuolis. Iš apačioje stovėjusios greitosios pagalbos mašinos pakvietėme gydytoją, kuris abiem minėtiems žmonėms suteikė pagalbą. Šie taikūs gyventojai buvo iš Kupiškio raj., Subačiaus gyvenvietės. Desantininkų puolimo metu jie buvo prie radijo pastato, ant laiptelių.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 29.