Tragišką sausio 13-osios naktį prie TV bokšto ir prie pačios televizijos filmavo Suomijos TV YLE kompanija, Švedijos SVT-1 ir SVT-2, Norvegijos TV, Vokietijos ARD ir ZDF, Jungtinių Amerikos Valstijų ABC, NBC, CBS ir CNN, Japonijos NTV, NHK, TV Asahi, Fuji TV, Prancūzijos TF-1, Danijos TV-1, D.Britanijos ITN ir TV AM, Ispanijos televizijos kompanijos.

Desantininkai atėmė apie 50 000 JAV dolerių kainuojančias videokameras iš D.Britanijos ITN kompanijos, Prancūzijos TF-1, Norvegijos TV, Ispanijos TV, JAV ABC. Švedijos SVT-1 montažinė, kainuojanti apie 50 000 JAV dolerių, liko užgrobtoje televizijoje. Užsienio TV kompanijos kreipėsi į užgrobikų karinę valdžią, reikalaudamos grąžinti aparatūrą. Jiems buvo paaiškinta, kad visa aparatūra užregistruota ir išsiųsta į Maskvą. Iš Norvegijos TV korespondento kartu su kamera buvo atimtas ir darbo pažymėjimas. Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministerijos atstovo nuomone, gauti naują akreditacijos pažymėjimą būsią labai sunku, nes minėtas korespondentas, dalyvaudamas Lietuvos TV laidoje ir parodydamas savo kompanijos nufilmuotus vaizdus, kaip tankai ir desantas užima Spaudos rūmus Vilniuje, kišasi į Tarybų Sąjungos vidaus reikalus.

Buvo sumušti Norvegijos, ITN, TF-1, Ispanijos žurnalistai. Ispanijos TV operatorius dėl sumušimo nebegalėjo tęsti darbo ir po dviejų dienų turėjo grįžti į Ispaniją.

Reportažai iš šių įvykių buvo perduoti įvairioms pasaulio šalims kitą dieną. Mėgėjiška videokamera nufilmuotus vaizdus užsienis pamatė dar tą patį rytą iš Kauno TV.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 23, 24.