druskis

“Nieko man neatsitiks”... – tokiais žodžiais nerimaujančią žmoną paguodė Virginijus Druskis, sausio 13-osios naktį išbėgdamas iš namų televizijos bokšto link. Ir dar pridūrė: “Jeigu visi bijosim, Lietuva niekada nebus laisva”. Asta vyro nesusilaukė nei tą naktį, nei rytą. Ieškojo pirmiausia ligoninėse – gal sužeistas? Rado pavakary – nušautas. Pataikyta į krūtinę, į plaučius. Liudytojai sakė, kad Virginijus Druskis buvo pirmoji auka. Nors dabar neįmanoma toj košmariškoj nakty atsekti visas smulkmenas.
– Virgis taip skubėjo gyventi, taip visko norėjo. Jam viskas buvo įdomu, – pasakoja žmona, praėjus savaitei po lemtingosios nakties. Nuo jų vestuvių nepraėjo nė metai...
– Niekaip negaliu patikėti, kad jo jau nebėra. Vienintelį turėjau, – atsidūsta priblokšta motina Milda Druskienė.
Vestuvių nuotraukos. Viskas buvo dar taip neseniai. Prieš akis – jaunas, gražus vaikinas. Pro akinius žvelgia guvios akys.
– Labai daug skaitė, todėl ir akis sugadino, – sako Asta.
– Šeštadienį pas mus buvo daug draugų. Kaip niekada. Ėjo ir ėjo, lyg nujausdami, – liūdnai pasakoja Asta. – Vėlai vakare žiūrėjome televizorių, klausėmės žinių. Virgis niekada nepraleisdavo “Vakaro žinių” ir centrinės televizijos TSN. Sakė, šiąnakt niekur neisiąs – praėjusią naktį budėjom Nepriklausomybės aikštėje. Tačiau kai išgirdome kvietimą skubėti prie bokšto – artėja tankai – šoko rengtis. Dar bandžiau sulaikyti. Buvo labai neramu... Visą naktį nemiegojau – laukiau. Išgirstu durų trinktelėjimą – pašoku, gal jau jis...
Nesudėtinga Virginijaus biografija, panaši į jo bendraamžių. Gimė 1969 metų vasario 1 dieną Ukmergėje. Dar su visai mažu sūneliu tėvai atsikėlė į Vilnių. Mokėsi 40-ojoje vidurinėje mokykloje, baigęs 8 klases, įstojo į elektromechanikos technikumą. Mokėsi gerai.
Labai mėgo krapštytis su kompiuterine technika. Pats pasidarė kompiuterį. Vos įstojęs į Kauno technologijos universitetą, buvo paimtas armijon. Grįžo kaip tik tą dieną, kai visa Lietuva stovėjo Baltijos kely... Jis laukė, kada Lietuva sukurs savo nepriklausomą kariuomenę: ketino eiti savanoriu.
– Jis niekad nieko nebijojo, tiesiog lindo į pavojus. Prieš išeidamas į armiją daug treniravosi, susipažino su Rytų kovos metodais. Mokėjo save apginti. Sakė, nesiduosiąs žeminamas, – pasakoja motina ir sudreba balsas. – Bet ar beginklis apsiginsi, kai į tave atstatyti automatų vamzdžiai?
Kaimynas sakė matęs, kaip Virgis bėgo tankų link. Kaip visada – visur pirmas...
– Ir draugai jį mylėjo, – priduria Asta. – Virgis mokėjo džiaugtis gyvenimu. Vis ištrūkdavo iš namų, vis ten, kur vyksta kažkas svarbaus.
Vist paguodos žodžiai atrodo tušti, matant gedulo rūbais apsirengusių moterų sielvartą. Sunku kalbėti, kas antrą žodį pertraukia gilūs atodūsiai. Prisiminimų nuotrupos... Ir klausimas motinos akyse: “Už ką? Kaip galima be perspėjimo šaudyti į beginklius?”

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 43.

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti : [žuvusių Sausio 13-ąją V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, R. Jankausko, I. Šimulionio, T. Masiulio, V. Vaitkaus, V. Druskio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Silickienė, Genė. Garbė žuvusiems, sielvartas gyviesiems : [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 1, 4.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Keliuotytė, Rasa. Sakė: nesiduosiu žeminamas... - Portr. // Tiesa. - 1991, saus. 24.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Likimą lėmė Lietuva : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusiųjų artimųjų prisiminimai] / parengė Aušrinė Baronaitė. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Milda Druskienė, Vincė Gerbutavičienė, Antanas Gerbutavičius, Bronius Jankauskas, Vanda Juknevičienė, Genovaitė Kavoliukienė, Aušra Maciulevičienė, Ona Povilaitienė, Vitalija Krivickienė, Robertas Vaitkus. // Veidas. - 1996, Nr. 2, p. 14-16.

Sostinės mokykloje - atminimo lenta : [apie Vilniaus aukštesniojoje elektronikos mokykloje vykusią atminimo lentos 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiems šios mokyklos absolventams V. Druskiui ir R. Jankauskui atidengimo ceremoniją] // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 14, p. 3.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Andriuškevičius, Arūnas. KTU prisimena savo didvyrius : prieš dešimt metų Sausio 13-ąją žuvo du šios aukštosios mokyklos studentai : [apie saus. 12 d. Kauno technologijos universitete vykusį renginį, skirtą 1991 m. sausio 13-ąją Vilniuje žuvusių šios aukštosios mokyklos studentų R. Juknevičiaus ir V. Druskio atminimui]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2001, saus. 13, p. 5.

Ganusauskas, Edmundas. Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Puišienė, Gražina. Tą atmintiną sausio naktį…: [apie V. Druskį bei jo senelius, gyvenančius Česonių kaime (Ukmergės r.)]. - Portr. // Gimtoji žemė. - 2002, saus. 12, p. 1, 3.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Adomaitis, Gediminas. Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. rlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Druskis Virginijus (1969 02 01–1991 01 13) : laisvės gynėjas / Antanas Rimvydas Čaplinskas. - Portr. // Vilniaus atminimo knyga. - Vilnius : Charibdė, 2011. - P. 108.

Griškevičius, Kęstutis. Data, kuri nuteikia apmąstymams / Kęstutis Griškevičius // Gimtoji žemė. - 2012, saus. 12, p. 3, 6.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius; apie Sausio 13-ąją žuvusį V. Druskį, kilusį iš Ukmergės, apie kurį savo knygoje "Gyvoji barikada" rašo žurnalistas E. Ganusauskas.