kanapinskasSausio tryliktosios rytą kėdainiškių Kanapinskų bute sustojo laikrodis. Tą minutę Taikos gatvėn atėjo baisi žinia.
– Penktadienį mes su mama vakare žiūrėjome per televiziją rodomus šmaikščius plakatus ir juokėmės. Aš, tarsi nujausdama, pasakiau: kad tik nereikėtų verkti. O sekmadienio rytą išgirdau verkiant mamą. Pažiūrėjau į laikrodį, jis nėjo, o rodyklės rodė šeštą valandą, – pasakoja devintokė Kristina Kanapinskaitė.
– Pradžioje nepatikėjau kaimynais, kurie pasakė, kad vyras žuvęs. Gal tik sužeistas? Bet radijas ir televizija patvirtino baisų faktą, – įsiterpė Regina Kanapinskienė.
– Alvydas šeštadienį rytą parėjo iš naktinės pamainos biochemijos gamykloje. O vakare susiruošė į Vilnių. Mėginau drausti: tegul pailsi žmogus. O jis: “Net keli autobusai iš Kėdainių išvažiuoja. Kaip pasiliksi? Nebijok, nieko neatsitiks, mes tik budėsim”. Jis visada taip, kai kas prašo ar paragina. Buvo visuomeninis spaudos platintojas, donoras. Daugybę kartų kraujo davęs kitiems. O tą vakarą, išgirdęs kvietimą važiuoti į sostinę, šiltai apsirengė, pasiėmė valgyti, pabučiavo mane ir išėjo, – virpteli Reginos Kanapinskienės balsas.
– Dar Sąjūdžio nebuvo, o Alvydas jau kalbėdavo, jog Lietuva kada nors bus nepriklausoma. Armijoj tarnaudamas suprato, kas ir kaip. Ne sykį buvo šaukiamas į karinius mokymus. Kai gavo paskutinį kvietimą, nusprendė, kad nebeis tarnauti į svetimą armiją... Gal ne beprasmė jo auka, bet mums labai skaudu, – su širdgėla kalba žmona. – Išgyvenom 17 metų kartu, vaikus auginom. Liko begalės nebaigtų darbų. Vaikams labai tėvo trūksta. Kristina jau nebemaža, mokosi penketais, o Ramūnas, kai tik tėvas neprispausdavo, prisirinkdavo trejetų.
Taip bekalbant, tikėjau, kad Ramūnas, dabar jau savoj atminty, sulauks griežtesnio tėtės žodžio, Kristina išgirs jai patinkantį “Strazdanose!”, o Regina, kiek beieškotų, niekur nesuras savo vyro mirties liudijimo, kur parašyta, jog Alvydas Kanapinskas mirė nuo krūtinėje įstrigusios automato kulkos.
Deja, pats A. Kanapinskas namo neparkeliaus. Jo palaikai ilsisi Kėdainių kapinėse, o kapą saugo tautodailininko V.Ulevičiaus išskobtas Rūpintojėlis.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 51.

Alvydas Kanapinskas : [nekrologas]. - Portr. // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 15.

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Kazlauskas, Alvydas. Ant laisvės aukuro : [apie kėdainiečio A. Kanapinsko laidotuves]. - Portr., iliustr. // Naktyje. - Kėdainiai, 1991, p. 20-21.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Kazlauskas, Alvydas. Auka ant laisvės aukuro : [apie kėdainiečio A. Kanapinsko laidotuves]. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti: [žuvusių Sausio 13-ąją D. Gerbutavičiaus, A. Kanapinsko, A. Matulkos nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 18.

Kazlauskas, Alvydas. Kėdainiai : [apie kėdainiečio A. Kanapinsko laidotuves] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Kėdainiai : [apie Sausio 13-ąją žuvusio A. Kanapinsko laidotuves Kėdainiuose]. - "P. b." inf. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 19, p. 4

Kazlauskienė, Lina. Sniegas ant rūpintojėlio : [apie V. Ulevičiaus sukurtą paminklą A. Kanapinskui] // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 26.

Kazlauskas, Alvydas. Lietuvininkais esame mes gimę // Atgimimas. - 1991, saus. 30.

Viliušytė, Ramutė. Sustojo širdis ir... laikrodis. - Portr., iliustr. // Naktyje. - Kėdainiai, 1991, p. 22-23; Kėdainių garsas. - 1991, vas. 5.

Viliušytė, Ramunė. Sausio 13-ąją sustojęs laikas. - Portr. // Tiesa. - 1991, vas. 6.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Gogaitis, Vytautas. Ir nelaimės galima pavydėti : [apie žuvusiojo šeimą] // Kėdainių garsas. - 1991, liep. 6.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Apdovanoti Sausio 13-osios medaliais : [Sausio 13-osios atminimo medaliais apdovanoti 1991 m. sausio 13-ąją žuvę kėdainiečiai A. Kanapinskas ir V. Koncevičius] // Kėdainių garsas. - 1992, saus. 18.

Išimčių niekam nėra : Sausio tryliktoji: 1991-ieji - 1995-tieji : [Sausio 13-osios aukų artimųjų pasisakymai / užrašė] Edita Taraškevičiūtė. - Aut.: Aušra Maciulevičienė, Vincė Gerbutavičienė, Regina Kanapinskienė, Vitalija Krivickienė // Panevėžio balsas. - 1995, saus. 13, p. 1.

Žebrauskaitė, Jovita. Motinos, arba Ketveri metai nuo Sausio 13-osios : [apie 1991 m. sausio 13-ąją žuvusių V. Koncevičiaus ir A. Kanapinsko motinas T. Koncevičienę ir L. Kanapinskienę] // Kėdainių garsas. - 1995, saus. 12.

Krikdemai atnaujina akciją : [apie Krikščionių demokratų partijos Kėdainių skyriaus iniciatyvą rinkti lėšas paminklinei lentai, skirtai žuvusiam kėdainiečiui A. Kanapinskui, atidengti prie Radijo ir televizijos komiteto pastato] // Kėdainių garsas. - 1998, spal. 29, p. 2.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Ardavičienė, Irma. [Tragiškiems Sausio 13-osios įvykiams skirti renginiai...] : [kėdainiečių A. Kanapinsko ir V. Koncevičiaus žūties minėjimas] // Rinkos aikštė. - 1999, saus. 13, p. 1.

Vilniuje atidengtas paminklinis akmuo Alvydui Kanapinskui : [1999 m. saus. 12 d., prie Radijo ir televizijos komiteto pastato]. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 1999, saus. 14, p. 1.

Ardavičienė, Irma. A. Kanapinsko žuvimo vietą paženklino akmuo : [apie paminklinio akmens Vilniuje, prie Radijo ir televizijos komiteto pastato, atidengimo ceremoniją] // Rinkos aikštė. - 1999, saus. 15, p. 1.

Kėdainietis Alvydas Kanapinskas - vienintelis tragiškąją sausio 13-osios naktį žuvęs prie Nacionalinio radijo ir televizijos komiteto : [apie paminklinio akmens atidengimo ceremoniją] // Respublika. - 1999, saus. 15, p. 7.

1999 m. sausio 13-osios renginiai : [apie paminklinio akmens atidengimo Vilniuje, prie Radijo ir televizijos komiteto pastato, ceremoniją] // Kėdainių garsas. - 1999, saus. 19, p. 2.

Vičiūtė, Ugnė. Tamsoj sušvitęs Kryžių kalnelis : [apie paminklinio akmens atidengimo Vilniuje, prie Radijo ir televizijos komiteto pastato, ceremoniją]. - Iliustr. // Dienovidis. - 1999, saus. 22-28, p. 14.

Ganusauskas, Edmundas. Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Adomaitis, Gediminas. Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Kanapinskienė, Liucija. Motinai skauda širdį ne tik dėl žuvusio sūnaus : pokalbis su kėdainiete L. Kanapinskiene / kalbėjosi] Jovita Žebrauskaitė. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 2004, saus. 14, p. 1, 4.

Kazlauskas, Alvydas. Aukos, sudėtos ant laisvės aukuro, nebūna beprasmės : [apie 1991 m. sausio 13-ąją Vilniuje žuvusius kėdainiškius A. Kanapinską ir V. Koncevičių]. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 2005, saus. 13, p. 4, 7.

Jų atminimas gyvas : [1991 metais gindami laisvę žuvo Alvydas Kanapinskas ir Vytautas Koncevičius]. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 2006, saus. 12, p. 5.

Gricius, Alfonsas.Pagarbos ir dėkingumo šventė / Alfonsas Gricius. - Iliustr. // Mugė. - 2007, saus. 20, p. 2.
Pamąstymai apie Kėdainiuose surengtą Sausio 13-osios paminėjimą (minimi žuvę laisvės gynėjai A. Kanapinskas, V. Koncevičius).

Budrienė, Daiva.Ar tauta verta savo vaikų aukos? / Daiva Budrienė. - Iliustr. // Kėdainių žinios. - 2009, saus. 28, p. 6-7.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius (minimi kėdainiečiai, žuvusieji už Lietuvos laisvę A. Kanapinskas, V. Koncevičius).

Žmonės niekada neužmirš. - Iliustr. // Kėdainių mugė. - 2009, saus. 17, p. 1, 2.
Apie Sausio 13-osios dienos renginius. Minimos tragiškųjų įvykių aukos - Alvydas Kanapinskas ir Vytautas Koncevičius.

Aukų atminimas jau pagerbiamas devyniolika metų // Kėdainių garsas. - 2010, saus. 16, p. 1, 5.
Apie 1991 m. sausio 13- ąją žuvusių kėdainiškių A. Kanapinsko ir V. Koncevičiaus atminimo pagerbimo ceremoniją vykusią Kėdainių Kauno gatvės kapinėse.

Žmonės niekada neužmirš. - Iliustr. // Kėdainių mugė. - 2009, saus. 17, p. 1, 2.
Apie Sausio 13-osios dienos renginius. Minimos tragiškųjų įvykių aukos - Alvydas Kanapinskas ir Vytautas Koncevičius.

Aukų atminimas jau pagerbiamas devyniolika metų // Kėdainių garsas. - 2010, saus. 16, p. 1, 5.
Apie 1991 m. sausio 13- ąją žuvusių kėdainiškių A. Kanapinsko ir V. Koncevičiaus atminimo pagerbimo ceremoniją vykusią Kėdainių Kauno gatvės kapinėse.

Kėdainiečiai, žuvę už mūsų laisvę // Rinkos aikštė. - 2011, saus. 11, p. 8.