matulkaSeptyniasdešimt trejų metų Marijonai Matulkienei apie sūnų Alvydą kalbėti sunku.
– Geras vaikas buvo, – sako ji, nešdama ant stalo raudonšonius obuolius.
– Gražus mėlynų akių vaikinas, – pritaria motinai ir Alvydo vaikystės draugė Sigita Kilkuvienė.
Motina iš kito kambario atneša albumą. Ieškom Alvydo nuotraukų. Nedaug jų, tik kelios.
– Nemėgo fotografuotis, – sako. – Vos suradau tinkančią laidotuvėms.
– Būk Rokišky, ko tau trenktis į Vilnių, – priekaištavo motina sūnui sausio dvyliktosios rytą.
– Ne, mama. Nors menka dalele reikia prisidėti prie Lietuvos laisvės.
Iš Bajorų kaimo, kur gyveno, į Rokiškį Alvydas išėjo pėstute. “Ko gero, autobuso nebus”, – pagalvojo ir spėriai nužingsniavo penkis kilometrus iki rajono centro. Vilniuje susitiko pusseserę Nijolę Gudelevičienę, nuėjo į Katedrą mišių. Paskui – prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kur vilnijo jūra žmonių, sugužėjusių iš visos Lietuvos kampelių.
Staiga nakties tamsoj pasigirdo tankų pabūklų trenksmas, automatų tratėjimas. Minia sukluso.
– Negi jie šaudo į žmones? – paklausė Alvydas ir... susmuko šalia giminaitės. Sausio tryliktosios rytą radijas į Bajorus atnešė žinią: plyšo Alvydo Matulkos širdis.
– Neatlaikė ji. Jautri buvo, – tarytum su savimi, tarytum su mumis kalbasi Marijona Matulkienė.
Baigęs Panemunės vidurinę, Alvydas mokėsi Kaune, profesinėje technikos mokykloje. Pradėjo dirbti Rokiškio žemės ūkio mašinų gamykloje. Vėliau, jau autotransporto įmonėje, sėdo prie automobilio vairo.
Tėvas, grįžęs iš tremties Primorės krašte, krito kryžium ant pasiilgtos Tėvynės žemės. Bet neilgai plakė išvarginta jo širdis.
Bajorų žmonės apie Alvydą Matulką nepasakė nė vieno prasto žodžio. Kas pageidavo, tam šieno, kuro atveždavo. Neatsisakydavo padėti sukrauti daržinėn ar malkinėn. Senukų būdavo ypač laukiamas – mat už paslaugas, kaip kai kas mėgdavo, svaigalų neprašydavo.
Mėgo skaityti knygas, laikraščius. Į Vilnių važiuoti paskatino iškilęs pavojus Lietuvai.
– Numirti už laisvę visai nebaisu, – ne kartą Alvydas yra prasitaręs draugams. Likimas lėmė, kad jam, 35-erių metų žmogui, Kalneliškių kapinėse būtų supiltas smėlio kauburėlis. O Alvydo Matulkos širdis troško plakti laisvoje Tėvynės žemėje.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 59.

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Draugo netekus / Rokiškio valstybinio paukštininkystės ūkio kolektyvas // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti: [žuvusių Sausio 13-ąją D. Gerbutavičiaus, A. Kanapinsko, A. Matulkos nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 18.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Alvydo Matulkos artimiesiems / Rokiškio rajono savivaldybė // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Čikotaitė D. O toj mažoj širdelėj - visa Lietuva: [apie rokiškėno A. Matulkos laidotuves] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Mažeikis, Jonas. Širdis neatlaikė : ["Gimtojo Rokiškio" redaktorius pasakoja apie rokiškėno A. Matulkos laidotuves] / užrašė L. Glodelienė // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 19, p. 1, 4.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Šlečkuvienė, Teresa. Verkia visa Aukštaitija : [apie rokiškėno A. Matulkos laidotuves] // Zarasų kraštas. 1991, saus. 22, p. 2.

Matukas, Paulius. Jis labai Lietuvą mylėjo... // Valstiečių laikraštis. - 1991, kovo 7.

Pranckūnas, Vygandas. Širdis, troškusi laisvės. - Portr. // Tiesa. - 1991, vas. 7; Gimtasis Rokiškis. - 1991, vas. 15.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Pranckūnas, Vygandas. Prieš metus Vilniuje : [apie paskutines A. Matulkos gyvenimo akimirkas: pagal jo giminaitės N. Gudelevičienės atsiminimus] // Gimtasis Rokiškis. - 1992, saus. 10.

Baltušienė, Regina. Pagarba Jūsų sūnui išliks per amžius : atviras laiškas Alvydo Matulkos motinai // Gimtasis Rokiškis. - 1996, bal. 23.

Bukontienė, Dalia. Motinos skausmas : [apie motiną M. Matulkienę]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1996, geg. 4, priedas, p. 1.

Glodenienė, Limina. Po penkerių metų - abejonės dėl Sausio 13-osios aukų. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1996, bal. 12, p. 1, 2.

Matulkienė, Marijona. “Ar neišardys paminklo sūnui?” : tik tiek klausė Marijona Matulkienė : [pokalbis / kalbėjosi] Dalia Zibolienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1996, bal. 4.

Pensiją motinai kol kas mokės : [apie sprendimą tęsti pensijos mokėjimą] // Gimtasis Rokiškis. - 1996, geg. 8.

Skritulskas, Edvardas. Nužmogėjimas : [gydytojo psichiatro laiškas socialinės apsaugos ministrui, Vyriausybės sekretoriui, Seimui dėl A. Matulkos mirties aplinkybių] // Gimtasis Rokiškis. - 1996, bal. 23.

Zibolienė, Dalia. Apie Alvydo Matulkos atminimą : [rokiškėnų D. Ziemelienės, A. Tymuko, K. Jasinevičiaus pasisakymai] // Gimtasis Rokiškis. - 1996, geg. 4.

Žitinskaitė, Birutė. Atviras laiškas Alvydo Matulkos mamai // Gimtasis Rokiškis. - 1996, geg. 4.

Jurgelionis, Rimantas. Be aukų Nepriklausomybės nebūtume pasiekę. - Iliustr. // Sekundė. - 1998, saus. 13, p. 7.

Paminklas už Lietuvos nepriklausomybę kritusiam Alvydui Matulkai. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1998, liep. 24, p. 11; Rokiškio pragiedruliai. - 1998, liep. 24, p. 11.

Bagdonas, Vytautas. "Ano sausio įvykiai, atėmę sūnų, pribaigė ir mane..." : [apie Sausio 13-osios įvykius, mirusį rokiškėną A. Matulką, jo motiną M. Matulkienę]. - Portr., iliustr. // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 12, p. 1, 12.

Ganusauskas, Edmundas.Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija.Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Adomaitis, Gediminas. Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Kazulėnas, Algis. Rokiškėnai tragiškų Sausio įvykių metu / Algis Kazulėnas. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2006, saus. 10, p. 6.
Istorikas apie Sausio 13-osios įvykius, rokiškėnų dalyvavimą, žuvusiuosius.

Bagdonas, Vytautas. Iš atminties neišblėstantys įvykiai / Vytautas Bagdonas. - Portr. // XXI amžius. - 2010, saus. 15, p. 3; Utenis. - 2010, saus. 12, p. 3-4.
Atsiminimai apie Sausio 13-ąją Lietuvos parlamento gynybos metu nuo širdies smūgio mirusį rokiškėną A. Matulką, Anykščių ir Rokiškio Sąjūdžio aktyvistų draugiškus ryšius tomis dienomis.

Minkevičienė, Aldona. Laisvės gynėjų diena: patriotizmo pamoka gyva ne vien prisiminimuose / Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2010, saus. 12, p. 1, 2.
Apie Sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną, kurią Lietuva 19-ąjį kartą pagerbs už šalies laisvę kovojusius ir gyvybę paaukojusius tautiečius. Šiai datai paminėti šalies miestuose ir miesteliuose vyks renginiai. Šiuose įvykiuose prie Televizijos bokšto savo gyvybę paaukojo rokiškėnas A. Matulka. Taip pat Sausio 13-osios įvykiuose prieš devyniolika metų dalyvavo ir dabartinis Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnas, tuo metu buvęs Lietuvos policijos akademijos pirmo kurso studentas R. Makšimas. Jis už drąsą ir pasiaukojimą apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Minkevičienė, Aldona. Neišlaikė širdis : Laisvės gynėjų dienos 20-mečio leidinys / Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2011, saus. 13, priedas "Sausio 13-oji", p. 4.
Rokiškio gydytojas R.Kazlausaks pasidalina atsiminimais apie Sausio 13-osios auką A.Matulką, kaip vaikystės draugą.

Minkevičienė, Aldona. Sukruvinta Tėvynė, bet gyva…" : Laisvės gynėjų dienos 20-mečio leidinys / Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2011, saus. 13, priedas "Sausio 13-oji", p. 4.
Apie Rokiškio paukštyno bendrovės vairuotojo, 35-erių A.Matulkos mirtį stovint Laisvės sargyboje prie Televizijos bokšto kartu su visa Lietuva.

Puteikytė, Agnė. Kova dėl Alvydo Matulkos gyvybės: "Žinau, jog padariau viską, ką galėjau…" : Laisvės gynėjų dienos 20-mečio leidinys / Agnė Puteikytė-Mackuvienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2011, saus. 13, priedas "Sausio 13-oji", p. 4.
Habilituotas medicinos daktaras, onkologas chirurgas V. Ostapenko apie 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius Vilniuje, į jo namus atsitiktinai papuolusį šiuose įvykiuose dalyvavusį ir mirusį rokiškėną A.Matulką, jam suteiktą pagalbą.