...Buvau prie pat durų. Desantininkai mėtė dūminius sprogmenis. Išblaškę žmones, jie bėgo šitaip pasidarytu koridorium. Išmušę stiklą, įšoko bokšto vidun ir atsisukę ėmė šaudyti. Tankai važinėjo po minią, mačiau, kaip ėmė važiuoti ant žmonių. Virš galvų švilpė kulkos.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 51.