...Du vyrai pasiliko gatvėje ir tiesiog užšoko tankui ant kapoto. Tankas pervažiavo per sunkvežimį. Iš sunkvežimio kabinos liko metalo laužo krūva. Vyras su šviesiai ruda striuke buvo sutrintas tarp sunkvežimio kabinos ir tanko vikšrų. Moterys ėmė klykti. Nežinau, gal antram vyrui pavyko išsigelbėti. O gal jis liko gulėti po apverstu sunkvežimio kėbulu. Po to dar du tankai dideliu greičiu pervažiavo per tą sunkvežimį, sutraiškė “Žigulius”, stovėjusius netoli sunkvežimio. Iš po kabinos, virtusios metalo laužu, matėsi šviesiai rudos striukės kraštas. Staiga į kalniuką, tiesiai į mūsų būrį pradėjo važiuoti tankas. Jis atvažiavo iš priešingos pusės. Užvažiavęs truputį ant kalniuko, pradėjo sukiotis, sklaidydamas žmones. Greitai, ten atvažiavo sunkvežimiai su desantininkais. Pasigirdo šūviai iš automatų, blykčiojo šviesos.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 65.