Naktį į sausio 13 d. buvau prie televizijos bokšto. Kai suvažiavo desantininkai, mes buvom apstoję bokšto centrinį įėjimą. Stovėjom tol, kol desantininkai pradėjo šaudyti į langus ir į žemę palei žmonių kojas. Vieną vaikiną mušė su automato buože, spardė kojomis, kol šis nukrito. Eidamas prie savo automobilio, mačiau kraupius vaizdus, kas padaryta žmonių mašinoms. Ir mano automobilis šiek tiek nukentėjo nuo desantininko rankų: išdaužytas užpakalinis stiklas ir įlenktos užpakalinės durelės, nulūžęs viduje veidrodėlis.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 28.