...Už mūsų buvo dar viena susikibusių žmonių eilė, atrodo, daugiausia moterys. Tanketės mus supo iš kairės į dešinę. Viena iš jų sustojo tiesiai prieš mus. Tankečių prožektoriai blaškėsi aplinkui. Žmonės skandavo: “Lie-tu-va!”, “Lie-tu-va!” Gerai matomas desantininkas iš automato trumpomis serijomis 45 laipsnių kampu šaudė į žemę. Tuo metu ar nuo tanko, ar nuo sprogusio paketo, kelioms akimirkoms prašvito. Ten, kur desantininkas šaudė, ant žemės gulėjo keturi ar penki žmonės. Vienas iš jų buvo užvirtęs ant kito. Apėmė siaubas. Po aikštę blaškėsi motina, rankomis apglėbusi galvą kokių dešimties metų berniukui. Būrys vyrų nunešė sužeistąjį. Žmonės bėgo. Kažkas parkrito, keli suklupo ant jų. Reikėjo tik stebėtis žmonių solidarumu, pastangomis padėti vienas kitam.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 44.