...Kažkuris iš minios labai vikriai užšoko ant vieno tanko ir, uždengdamas stebėjimo langelius, juos erzino. Tankas pradėjo sukioti bokštelį su vamzdžiu. Tas žmogus užlipo ant vamzdžio, rodydamas pavyzdį miniai. Pagalvojau, ar tik nebus specialiai padarytas spektaklis atitraukti žmonių dėmesį, kai TV bokšto šturmas ėjo į pabaigą.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 133.