Netoli stovėjo du tankai. Žmonės buvo jiems užtvėrę kelią. Pribėgusi aš irgi atsistojau, persižegnojau. Stovėjau prieš tanką. Išgirdom dūžtančius stiklus. Žmonės šaukė “Lietuva”. Šaukėm ir mes.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 50.