Tik priėjęs prie bokšto, kur yra laiptai, prie administracinio korpuso, ties pagrindine gatve, išgirdome, kad nuo Kosmonautų prospekto žlegsi tankai. Šalia stovėjęs vienas iš jaunų vyrukų su žvake rankoje, kuri buvo įdėta į stiklinį indą, pasakė: “Na va, jau pusė antros, ir tankai atvyko”. Jie sustojo apačioje, kur kelią užtvėrė skersai sustatyti sunkvežimiai. Trumpa pauzė ir po 3–5 min. driokstelėjo siaubingas tanko šūvis. Po to antras, trečias, ketvirtas... Taip jie šaudė apie 10–15 min. Apačioje, šviečiant prožektoriams, buvo matyti, kur, be tankų, yra daug kareivių; šie turbūt ruošėsi puolimui.

Apie 01 val. 50 min. atbėgo dvi merginos ir pranešė, kad desantininkai su tankais traiško žmones ir šaudo tikrais šoviniais. Dar po kelių sekundžių nuo bokšto viršaus plūstelėjo gynusių žmonių minia: nešė sužeistuosius ir šaukė: “Greitąją, greitąją!” Nešė pirmą sužeistąjį, kuris buvo be jokių gyvybės ženklų, pasruvęs krauju.

Man pasirodė, kad toliau buvimas prie bokšto beprasmiškas. Šokau bėgti prie parlamento.

Aikštėje prie AT rūmų kalbėjausi su dalyviu, kuris gynė bokštą. Jis man pasakojo, kad tankas į juos važiavo tiesiai nesustodamas ir jo vos nesutraiškė. Kadangi jis buvo prie pat bokšto, matė, kaip gynėjams, nešantiems sužeistuosius prie greitosios, desantininkai daužė per rankas ir norėjo juos atimti.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 29.